Blaricummermeent

De Blaricummermeent is een uitbreidingswijk aan de oostkant van Huizen op grondgebied van de gemeente Blaricum.

Algemeen

32 Nieuwbouw eengezinswoningen in de Sociale Huur

De Blaricummermeent is een uitbreidingswijk aan de oostkant van Huizen op grondgebied van de gemeente Blaricum. In totaal biedt de wijk plaats aan 1.000 woningen, waarvan ongeveer 2/3 inmiddels gerealiseerd is. De Blaricummermeent kenmerkt zich door een hoog steenbouw kwaliteitsniveau met herkenbare architectuur. Belangrijke uitgangspunten zijn een bloklengte van maximaal zes woningen, bijzondere hoek- en kapoplossingen en de erfafscheidingen. Aan de voorzijde, achterzijde en tussen de tuinen van de woningen worden groeischermen met hedera geplaatst. De Blaricummermeent is een gasloze wijk. Elke woning wordt voor de verwarming en warm tapwater aangesloten op een individuele warmtepomp.

De Alliantie realiseert in de Blaricummermeent, aan het Laantje van de Jong, een project van 32 energiezuinige eengezinswoningen in de sociale huur. 21 van deze 32 woningen zijn zogeheten NOM (Nul Op de Meter) woningen, de overige 11 woningen zijn dat niet, maar met zonnepanelen en een warmtepomp ook heel energie zuinig. Deze woningen worden gerealiseerd in 7 woningblokken met variërende bloklengte. Door het beperkt aantal woningen per woningblok heeft het project relatief veel hoekwoningen in verhouding tot tussenwoningen.

Woningkwaliteit

De eengezinswoningen hebben een efficiënte plattegrond en zijn zeer toegankelijk. De gemiddelde woninggrootte is ca.104 m2 GBO. De beukmaat (breedte) van de woningen is 5,10 meter, de woningdiepte 9,00 meter. De woningen beschikken over een woonkamer met open keuken, een apart toilet, met minimaal 3 slaapkamers en een doucheruimte op de verdieping. De voordeur is gelegen aan de straatzijde. Alle woningen zijn voorzien van een privé tuin met een buitenberging. De woningen zijn ‘gasloos’ en worden, voor verwarming en warm tapwater, aangesloten op een individuele bodem warmtepomp. De lucht wordt mechanische afgezogen uit de woning. In de keuken zit zich een aansluiting voor elektrisch koken. In de meterkast wordt zowel een COAX als een glasvezel-aansluiting aangelegd.

De woningen zijn voorzien van laagtemperatuur vloerverwarming. De warmte voor de vloerverwarming en het warmwater wordt opgewekt door de individuele ‘bodem-water’ warmtepomp. Deze warmtepomp bestaat uit leidingen in de grond onder de woning en een binnen-installatie in de woning. Er komen, behalve in de badkamer, geen radiatoren in de woningen. In de woningen, die allemaal zijn voorzien van individuele mechanische afzuiging, kan alleen elektrisch worden gekookt. De woningen zijn niet aangesloten op het gasnet. De daken van de woningen zijn volledig vol gelegd met zonnepanelen voor de opwekking van elektriciteit.

21 NOM (Nul Op de Meter) woningen met Energie Prestatie Vergoeding (EPV)

De woningen zijn zeer goed geïsoleerd waardoor het energieverbruik voor verwarming laag is. Omdat de energie die de bodemwarmtepomp en de zonnepanelen opwekken in theorie voldoende is voor het energieverbruik in de woningen, is voor 21 van de 32 woningen zelfs sprake van een zogeheten Nul Op de Meter (NOM) woning. Voor de investering van de extra installaties in de woningen voor het lage energieverbruik wordt naast de netto huur voor deze 21 woningen een Energie Prestatie Vergoeding (EPV) in rekening gebracht. Deze vergoeding bedraagt circa € 110,- per maand (prijspeil 2021) op basis van de warmtevraag van de woningen (van circa 41-50 kWh per m2 gebruiksoppervlakte). Om deze vergoeding in rekening te mogen brengen gelden strikte voorwaarden. Jaarlijks wordt dan ook gemonitord of aan alle voorwaarden wordt voldaan en of alle installaties goed functioneren en voldoende energie opwekken om de EPV in rekening te mogen brengen. Kandidaat huurders worden hierover uitgebreid geïnformeerd.

Extra informatie is beschikbaar op de volgende website van de overheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/energie-thuis/vraag-en-antwoord/wanneer-betaal-ik-een-energieprestatievergoeding

Naast de 21 NOM-woningen worden de overige 11 woningen uitgevoerd met een zelfde warmtepomp maar met minder zonnepanelen. Deze woningen, met een vooruitspringende voorgevel op de verdieping, worden voorzien van 13 zonnepanelen die worden aangesloten op de individuele meterkast. Voor deze zonnepanelen wordt een bedrag aan servicekosten in rekening gebracht.

De tekeningen van de woningblokken en woningen (woningplattegronden) zijn te vinden achter tabblad ‘Tekeningen’.

Het uitrustingsniveau van de woningen (wat zit in de woningen) staat beschreven in de Standaardinformatie project 32 EGW Blaricummermeent achter tabblad ’Kwaliteit’.

De aanvangshuurprijs van alle woningen bedraagt € 633,- per maand (exclusief servicekosten, exclusief Energieprestatievergoeding, prijspeil 1 januari 2021). De eengezinswoningen zijn bestemd voor de doelgroep gezinnen (doorstromers op de huurwoningmarkt ) met een gezinssamenstelling van minimaal 3 gezinsleden.

De Alliantie realiseert in de Blaricummermeent, aan het Laantje van de Jong, een project van 32 energiezuinige eengezinswoningen in de sociale huur. 21 van deze 32 woningen zijn zogeheten NOM (Nul Op de Meter) woningen, de overige 11 woningen zijn dat niet, maar met zonnepanelen en een warmtepomp ook heel energie zuinig. Deze woningen worden gerealiseerd in 7 woningblokken met variërende bloklengte. Door het beperkt aantal woningen per woningblok heeft het project relatief veel hoekwoningen in verhouding tot tussenwoningen.

Planning

De bouw van deze eengezinswoningen is gestart in het najaar 2020. De oplevering staat gepland in de 2e helft van 2021. De eengezinswoningen worden in het 2e kwartaal van 2021 geadverteerd op Woningnet.

Woningtoewijzing

Alleen gezinnen met een belastbaar huishoudinkomen tot € 44.655,- komen in aanmerking voor een van de eengezinswoningen in dit nieuwbouwproject.

Deze woningen worden op Woningnet geadverteerd. Hierop zijn toewijzingscriteria en voorrangsregels van toepassing.

Voorrangsregels eengezinswoningen:

Voor alle categorieën geldt: binnen dezelfde categorie heeft degene met de hoogste ‘zoekwaarde’ voorrang.

Kwaliteit

Tekeningen

Situatie

  • Impressie aanzicht woningen (zie impressie hieronder)
  • 2 situatietekeningen (zie hieronder)
  • Enkele gevelaanzichten en plattegronden (NOM-woningen) (zie hieronder)

Verhuurtekeningen