Gemeentewerf Soest

Gemeente Soest en de Alliantie werken samen aan een mooi plan voor de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat in Soest.

Algemeen

Gemeente Soest en de Alliantie werken samen aan een mooi plan voor de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat in Soest. Omwonenden en geïnteresseerden mogen daaraan meedoen.

Een plek met betaalbare woningen
De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om een woningbouwplan te maken voor het voormalige werfterrein. Het is de bedoeling dat er sociale huurwoningen komen, voor bijvoorbeeld starters en senioren. Op 18 november 2019 startte het participatieproces voor de herontwikkeling. Dit gebeurde met een inloopbijeenkomst. Tijdens deze avond werd informatie gegeven over de geplande herontwikkeling. Ook werd uitgelegd wat de kaders en uitgangspunten zijn en konden belanghebbenden en omwonenden wensen of aandachtspunten kenbaar maken.

Samen met betrokken inwoners
Betrokken inwoners denken mee in werfsessies. Tijdens deze sessies wordt - samen met ontwerpbureaus Change.nl (stedenbouw/architectuur) en bureau Dijk&Co (landschapsarchitectuur) - de basis gelegd voor het nieuwe stedenbouwkundige plan. De uitkomst van deze sessies worden gepresenteerd in een openbare bijeenkomst. Daarna wordt het definitieve plan aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.

De werfsessies
1e werfsessie (16 december 2019)
2e werfesessie (27 januari 2020)
Filmpje 3e werfsessie
Digitale afsluitende werfsessie (6 mei 2020)

Werfsessie 1.jpg