Amersfoort

Gemeentewerf Soest

Nieuwbouw

Gemeente Soest en de Alliantie werken samen aan een mooi plan voor de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat in Soest. Omwonenden en geïnteresseerden zijn uitgenodigd om daarin mee te doen.

Een plek met betaalbare woningen
De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om tot een woningbouwplan te komen voor het voormalige werfterrein. Daarbij wordt ingezet op het realiseren van sociale huurwoningen voor bijvoorbeeld starters op de woningmarkt en seniorenwoningen. Op 18 november 2019 startte het participatieproces voor de herontwikkeling. Dit gebeurde met een inloopbijeenkomst. Tijdens deze avond werd informatie verstrekt over de geplande herontwikkeling. Ook werd uitgelegd wat de kaders en uitgangspunten zijn en konden belanghebbenden en omwonenden wensen of aandachtspunten kenbaar maken.

Samen met betrokken inwoners
Betrokken inwoners denken mee in werfsessies. Tijdens deze sessies wordt - samen met ontwerpbureaus Change.nl (stedenbouw/architectuur) en bureau Dijk&Co (landschapsarchitectuur) - de basis gelegd voor het nieuwe stedenbouwkundige plan. De uitkomst van deze sessies worden gepresenteerd in een openbare bijeenkomst. De datum voor deze bijeenkomst is nog niet gepland. Daarna wordt het definitieve plan aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.

Informatie over de werfsessies
1e werfsessie (16 december 2019)
2e werfesessie (27 januari 2020)
Filmpje 3e werfsessie
Digitale afsluitende werfsessie (6 mei 2020)

Werfsessie 1.jpg

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken