Voorwaarden

voor huisbewaring

Op een woning passen

Als je een woning van de Alliantie huurt en je bent drie maanden of langer weg, dan mag er iemand anders op je woning passen. Dit heet huisbewaring. Er zijn wel voorwaarden. Je moet het op tijd overleggen met ons. Tijdens je afwezigheid blijf je zelf verantwoordelijk voor je woning en de betaling van de huur. Je kan alleen toestemming voor huisbewaring aanvragen als je hoofdhuurder bent, dus niet als je de woning tijdelijk huurt of in bruikleen hebt. Een huurder kan één keer in de vijf jaar huisbewaring aanvragen. Huisbewaring vraag je minimaal vier weken voor vertrek aan.

Een aanvraag voor huisbewaring kan als je aantoonbaar tijdelijk afwezig bent, omdat je:

 • Voor werk of studie in het buitenland gaat wonen;
 • Door langdurige verzorging of verpleging geen gebruik kan maken van de woning;
 • Door een lange reis afwezig bent;
 • Door gevangenisstraf of andere serieuze redenen tijdelijk geen gebruik kan maken van de woning;
 • Een periode wilt proef-samenwonen (huisbewaring kan niet wanneer je getrouwd of geregistreerd partner bent met wie je wilt gaan samenwonen, of wanneer je al op een andere huur- of koopovereenkomst wordt vermeld;
 • Door de Remigratiewet vertrekt.

Voorwaarden voor huisbewaring

 • De huurder mag geen hoger bedrag aan de huisbewaarder vragen dan de huur die de Alliantie rekent. De huurder mag geen extra kosten vragen aan de huisbewaarder;
 • De huurder blijft tijdens de huisbewaring verantwoordelijk voor het naleven van de huurovereenkomst en algemene huurvoorwaarden;
 • Afwezigheid van de huurder is nodig en aantoonbaar;
 • De maximale duur van huisbewaring is één (1) jaar*;
 • Tijdens de periode van huisbewaring kunnen de huurder en de huisbewaarder niet in aanmerking komen voor huurtoeslag;
 • Als je langer dan 8 maanden ergens anders verblijft, moet je je uitschrijven uit de Gemeentelijke Basisadministratie (BRP).

Voorwaarden huisbewaarder

 • Degene die op de woning gaat passen, is meerderjarig en heeft geen zelfstandige woonruimte in de regio;
 • Degene die op de woning gaat passen, mag er niet wonen met minderjarige kinderen;
 • Voor de huisbewaarder zijn geen normen voor woningbezetting en inkomenseisen van toepassing.

 

* Voor de huurwoningen van de Alliantie in Amsterdam is verlenging van huisbewaring van maximaal één (1) jaar mogelijk, behalve als het gaat huisbewaring door remigratie of proef-samenwonen.