Challenge
21-3-2023

Challenge houten funderingen van start

Pilot Houten Funderingen

Vier Amsterdamse woningcorporaties en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) dagen marktpartijen en kennisinstellingen uit om met innovatieve oplossingen te komen voor houten funderingen-woningen. Hoe kan herstel van deze fundering sneller en goedkoper? Hoe kunnen we paalrot of bacterie-aantasting van houten funderingen beter stoppen of voorkomen? Is er een oplossing om tegelijkertijd met funderingsherstel meerwaarde of extra woonruimte te creëren? De beste voorstellen worden toegepast in pilotprojecten van Eigen Haard, de Alliantie, Rochdale en Stadgenoot.

Met huidige aanpak geen extra woningen

De corporaties voorzien de komende 20 jaar een enorme funderingsopgave. In Amsterdam is ruime ervaring met de aanpak van houten funderingen in vooroorlogse buurten, maar deze aanpak vraagt veel van de huurders en is een enorme kostenpost voor woningcorporaties. Met de huidige, kostbare aanpak is er bovendien geen vrijheid om extra, betaalbare woningen toe te voegen. Daarom vragen zij zich af of dit niet anders, beter en goedkoper kan en doen een uitvraag in de markt.

Brede aanpak

Deze marktgerichte innovatie challenge en pilots maken onderdeel uit van een bredere aanpak van de vooroorlogse buurten, die de Amsterdamse corporaties momenteel verkennen. Zij staan immers voor een groot aantal opgaven tegelijkertijd. Namelijk zorgen voor beheer en onderhoud van de bestaande woningvoorraad, zorgen dat deze woningvoorraad toekomstbestendig wordt, zorgen dat de woningvoorraad groeit, bijdragen aan de leefbaarheid van buurten en zorgen dat dit allemaal betaalbaar blijft. De woningcorporaties willen een brede aanpak van het gebied. Daarom zoeken zij actief de samenwerking op met de gemeente Amsterdam, huurders en particuliere eigenaren.

Jouw idee aanmelden?

Help jij ons mee om de problemen rond de houten funderingen op te lossen? Meld jouw idee dan aan vóór 16 mei 2023.