De klachtencommissie

Zo gaan we om met je klacht

We doen er alles aan om onze huurders goed te helpen. Toch kan het gebeuren dat wij iets doen waar je het niet mee eens bent.

Melden klacht

Als huurder, medehuurder, ex-(mede)huurder of toekomstige (mede)huurder kun je een klacht indienen. Bijvoorbeeld als je niet tevreden bent over de dienstverlening van de Alliantie of een bedrijf dat door de Alliantie is ingeschakeld.

Als je een klacht hebt, kun je dit melden bij de Alliantie. Vul daarvoor het klachtenformulier in. De klachtencoördinator van de Alliantie neemt de klacht in behandeling en probeert samen met de betrokken medewerker(s) tot een passende oplossing te komen voor jou.

Onafhankelijke klachtencommissie

Als je het niet eens bent met de afhandeling van de klacht door de klachtencoördinator, dan kun je terecht bij een klachtencommissie. Dit kan dus alleen als je het niet eens bent met de oplossing die de Alliantie heeft geboden. 

De klachtencommissie is onafhankelijk en heeft een eigen reglement. De commissie bestaat uit 5 leden die niet bij de Alliantie werken:

 

Naam Start zittingstermijn Einde huidige zittingstermijn Maximaal benoembaar tot
A. Huizenga 30 juli 2021 29 juli 2025 29 juli 2033
E. Menagé 20 april 2021 19 april 2025 19 april 2033
J.F. Grégroire 8 december 2020 8 december 2024 7 december 2032
J. Rudge 9 december 2020 7 december 2024 7 december 2032
N. Groeneveld 20 april 2021 20 april 2025 19 april 2033

 

Wil je een klacht indienen bij de klachtencommissie? Dat kan zo:

  • Stuur een e-mail naar klachtencommissie@de-alliantie.nl.
  • Stuur een brief naar Klachtencommissie, Postbus 105, 1200 AC Hilversum.
  • De klachtencoördinator die jouw klacht heeft behandeld, kan de klacht ook voor je doorsturen naar de Klachtencommissie.

Het is belangrijk om duidelijk te omschrijven wat precies jouw klacht is. Stuur als dat nodig is e-mails, brieven of andere bewijsstukken mee.

De klachtencommissie beoordeelt eerst of jouw klacht door de klachtencommissie kan worden behandeld. De regels hiervoor staan in het reglement. Deze beslissing krijg je binnen 14 dagen.

Als de klachtencommissie jouw klacht behandelt, wordt de Alliantie daarna gevraagd om op de klacht te reageren. En je wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarbij is ook de betrokken medewerker van de Alliantie aanwezig. Op de hoorzitting wordt de klacht besproken.

Soms wordt er op de hoorzitting alsnog een oplossing gevonden. Als dat niet zo is, dan schrijft de klachtencommissie binnen 3 weken een advies over de klacht. De directie van de Alliantie neemt daarna binnen een maand een beslissing over het advies.

 

Huurcommissie

Als je ook niet tevreden bent met het advies van de klachtencommissie, of met het besluit van onze directie, dan kun je met de klacht nog terecht bij de Huurcommissie.