De klachtencommissie

Zo gaan we om met je klacht

De Alliantie heeft een onafhankelijke klachtencommissie waar je terecht kan als je het niet eens bent met de afhandeling van een klacht.

De Alliantie doet er alles aan om haar huurders van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat wij iets doen waar je het niet mee eens bent.

Als huurder, medehuurder, ex-(mede)huurder of toekomstige (mede)huurders kan je een klacht indienen. Bijvoorbeeld als je niet tevreden bent over de dienstverlening van de Alliantie of een bedrijf dat door de Alliantie is ingeschakeld.

Klachtencommissie

Wij proberen je klacht zo goed mogelijk op te lossen. Als je niet tevreden bent over onze oplossing, dan kun je jouw klacht voorleggen aan onze klachtencommissie.

De klachtencommissie is onafhankelijk en heeft een eigen reglement. Het bestaat uit 5 leden die niet bij de Alliantie werken:

Naam Functie 1e benoeming Einde huidige termijn Hernoembaar
Mevrouw A. Huizenga Voorzitter 30 juli 2021 30 juli 2025 Ja
De heer J.F. Grégoire Lid op voordracht huurdersvereniging 8 december 2020 8 december 2024 Ja
Mevrouw J. Rudge Plaatsvervangend lid op voordracht huurdersvereniging 8 december 2020 8 december 2024 Ja
De heer E.T.J. Menagé Lid op voordracht de Alliantie 20 april 2021 20 april 2025 Ja
De heer N. Groeneveld Plaatsvervangend lid op voordracht de Alliantie 20 april 2021 20 april 2025 Ja

 

Als je een klacht wilt indienen bij de klachtencommissie kan onze klachtencoördinator je daarbij helpen. Die stuurt de klacht dan door naar de klachtencommissie. Het is belangrijk om duidelijk te omschrijven wat precies jouw klacht is. Stuur als dat nodig is e-mails, brieven of andere bewijsstukken meer.

Als je een klacht indient bij de klachtencommissie, dan beoordeelt de klachtencommissie eerst of jouw klacht door de klachtencommissie kan worden behandeld. De regels hiervoor staan in het reglement. Deze beslissing krijg je binnen 14 dagen.

Als de klachtencommissie jouw klacht behandelt, wordt de Alliantie daarna gevraagd om op de klacht te reageren. En je wordt uitgenodigd voor een hoorzitting. Daarbij is ook de betrokken medewerker van de Alliantie aanwezig. Op de hoorzitting wordt de klacht besproken.

Soms wordt er op de hoorzitting alsnog een oplossing gevonden. Als dat niet zo is, dan schrijft de klachtencommissie binnen 3 weken een advies over de klacht. De directie van de Alliantie neemt daarna binnen een maand een beslissing over het advies.

Huurcommissie

Als je ook niet tevreden bent met het advies van de klachtencommissie, of met het besluit van onze directie, dan kun je met de klacht nog terecht bij de Huurcommissie.