Geen status
Nieuwbouw
55+
Laatst bijgewerkt 29-5-2024

Oude Dorp in Blaricum

30 (voormalige) seniorenwoningen op 4 locaties in het Oude Dorp van Blaricum

De Alliantie en de gemeente Blaricum werken aan een toekomstplan voor de dertig (voormalige) seniorenwoningen op vier verschillende locaties verspreid  in het Oude Dorp van Blaricum.

Project

De Alliantie en de gemeente Blaricum werken aan een toekomstplan voor de dertig (voormalige) seniorenwoningen. Ze zijn verspreid over 4 verschillende locaties in het Oude Dorp van Blaricum:

 • Verbindingsweg 3-11
 • Meentweg 10-18; St Josephweg 3-5; Polweg 2-4
 • Ludenweg 14-30
 • Hazeleger 33-37; Oude Renbaan 1-4

Samenwerkingsovereenkomst


In 2017 maakten de Alliantie en de gemeente Blaricum afspraken over de toekomst van de woningen in het Oude Dorp van Blaricum. Deze afspraken staan in een Samenwerkingsovereenkomst en gaan over:

 • Een toekomstplan voor de seniorenwoningen in het Oude Dorp;
 • Kleine groei van het aantal sociale huurwoningen;
 • Verduurzaming van de woningen naar minimaal label B. In 2020 werden de eerste 44 verduurzaamde woningen opgeleverd en in 2021 volgden nog 44 woningen;
 • Maximaal aantal te verkopen sociale huurwoningen.

Woonwensen


In 2018 onderzochten we de woonwensen van de huurders van de (voormalige) seniorenwoningen. Met de uitkomsten is zoveel mogelijk rekening gehouden in het toekomstplan. De belangrijkste woonwensen waren:

 • Een groene woonomgeving;
 • Veilige looproutes naar de voorzieningen in het dorp;
 • Verbeterpunten woning: kou, tocht, vocht en ventilatiemogelijkheden;
 • Beter woningindeling:
  • Keuken en badkamer zijn nu te klein/overloop te groot;
  • Woonkamer is nu te klein: veel bewoners hebben de slaapkamer beneden bij de woonkamer gevoegd en slapen op de eerste verdieping
 • Wensen voor de woning:
  • 2e toilet op de 1e verdieping en een traplift
  • goed bereikbare scootmobielruimte

Stand van zaken

Het schetsontwerp in 2021, bleek na een plantoets niet binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden van Blaricum te passen. Er was onvoldoende draagvlak voor dit plan. In 2022 heeft de Alliantie in samenspraak met de gemeente een nieuwe stedenbouwkundige verkenning gedaan voor de vier hofjes. Hierbij is ook uitdrukkelijk rekening gehouden met de zorgen en voorkeuren van bewonerscommissie en comités van omwonenden. De conclusie was dat het niet mogelijk is om een gedragen en haalbaar plan te maken dat past binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden van de gemeente en gestand doet aan de afspraak over het toevoegen van zeven woningen.

Op basis van de bovenstaande conclusies hebben het college van B&W en de Alliantie besloten de Samenwerkingsovereenkomst aan te passen: het aantal toe te voegen nieuwe sociale huurwoningen in het Oude Dorp wordt aangepast van zeven naar vier woningen. Op basis van deze hernieuwde afspraak gaat de Alliantie alleen voor de zes woningen aan de Oude Renbaan/Hazeleger verder onderzoeken of hier een haalbaar nieuwbouwplan, dat voldoet aan de stedenbouwkundige randvoorwaarden, mogelijk is. Ook voor dit plan zal voldoende draagvlak moeten worden gevonden. De direct omwonenden zullen bij een eventueel vervolg geïnformeerd en betrokken worden. Voor de overige 24 woningen op de drie andere locaties gaat de Alliantie aan de slag met verduurzaming. Hierover gaat de Alliantie in gesprek met de bewonerscommissie.