Geen status
Woonconcepten
Laatst bijgewerkt 21-2-2024

Nieuw-West

Stedelijke vernieuwing 5 buurten in Nieuw-West

De Alliantie werkt al 10 jaar samen met bewoners, ondernemers, gemeente en andere organisaties aan de stedelijke vernieuwing van vijf buurten in Nieuw-West.

Project

De Alliantie werkt al 10 jaar samen met bewoners, ondernemers, gemeente en andere organisaties aan de stedelijke vernieuwing van vijf buurten in Nieuw-West: Dobbebuurt, Jacob Geelbuurt, Nieuwenhuysen-Struikbuurt, Overtoomse Veld Noord en Staalmanpleinbuurt.

De afgelopen periode hebben wij de balans opgemaakt en onze visie voor de komende jaren bepaald. De (maatschappelijke) urgentie is onverminderd hoog, maar de economische omstandigheden zijn veranderd. We boeken bemoedigende resultaten en trekken lessen uit de aanpak van de afgelopen jaren. Samen met onze wijkpartners maken we ons sterk voor ontmoeten, jeugd, onderwijs en werk.

Zorgen voor een goede woonomgeving is de basis, maar we investeren breder in de toekomst van bewoners. Want als het goed gaat met de mensen in een wijk, dan gaat het goed met de wijk. We kunnen onverkort zeggen: we blijven bouwen aan de buurt en doen dat samen met bewoners.

Lees hier onze visie de brochure Bod aan de buurt. Meer informatie kan je vinden op de websites van de buurten:

Impressies en foto's

Nieuw West