Geen status
Nieuwbouw
Verduurzamen
Laatst bijgewerkt 21-2-2024

Indische Buurt

Nieuwbouw en verbeteren 

De Alliantie werkt aan de vernieuwing van de Indische Buurt. Veel van de woningen zijn opgeknapt of worden de komende jaren verbeterd.

Project

De Indische Buurt is begin 1900 gebouwd. De buurt lag toen aan de rand van de stad. Sinds de ontwikkeling van het Oostelijk Havengebied, IJburg en het Scienceparkgebied is de Indische Buurt centraler komen te liggen. In de jaren ’80 is een deel van de woonblokken gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Een groot deel van de woningen uit begin 1900 is inmiddels gerenoveerd of wordt de komende jaren verbeterd.

De Indische Buurt
De Indische Buurt is begin 1900 gebouwd. De buurt lag toen aan de rand van de stad. Sinds de ontwikkeling van het Oostelijk Havengebied, IJburg en het Scienceparkgebied is de Indische Buurt centraler komen te liggen. In de jaren ’80 is een deel van de woonblokken gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Een groot deel van de woningen uit begin 1900 is inmiddels gerenoveerd of wordt de komende jaren verbeterd.

IB algemeen 1.jpg

Van achterstandswijk naar wijk met potentie
Sinds 2002 werkt de Alliantie aan de vernieuwing van de Indische Buurt. De wijk stond er niet goed voor: veel bewoners kampten met financiële en/of sociale problemen, woningen waren verouderd en er waren leefbaarheidsproblemen. De Indische Buurt kreeg van bewoners zelfs het laagste cijfer van de stad: een 5,3. Tegelijkertijd werd de Indische buurt steeds vaker gezien als een wijk met potentie. Een wijk die levendig, veelkleurig en goed bereikbaar is.

Stijgende lijn vasthouden
Sinds 2002 werkt de Alliantie nauw samen met het stadsdeel aan de vernieuwing van de Indische buurt. Vanaf 2006 doen we dat ook samen met de andere woningcorporaties die woningen hebben in de Indische Buurt. De vernieuwing is gericht op:

  • De huizen en woongebouwen
  • De bewoners (‘achter de voordeur’)
  • Bedrijven in de buurt
  • Het wijkbeheer (‘schoon, heel, veilig’)

We hebben sindsdien zo’n 1.850 woningen gerenoveerd en bijzondere nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Ook zetten we ons in voor bewoners en stimuleren we ondernemerschap in de buurt. Met succes. Bewoners en ondernemers beoordelen hun wijk de afgelopen jaren steeds positiever. Steeds meer bewoners voelen zich betrokken en zetten zich in voor ‘hun’ Indische buurt. Het is duidelijk: de Indische buurt is veranderd, verbeterd en gewild. Toch verdienen diverse delen van de buurt nog aandacht. Het is belangrijk om te blijven investeren in de Indische Buurt.

IB Javastraat.jpg

Makassarplein
Het Makassarplein is de afgelopen jaren behoorlijk opgeknapt. Naast de (fysiek) nieuwe inrichting van het plein met een nieuw buurthuis, heeft de metamorfose ook bijgedragen aan het prettiger wonen in de wijk. Bewoners klaagden over de onveiligheid en onaantrekkelijkheid van het plein. Ze zagen hun kinderen liever ergens anders spelen. De buurt verkeerde in een negatieve spiraal: woningen met achterstallig onderhoud, huishoudens met een laag inkomen, eenzaamheid en werkeloosheid. De problemen stapelden zich op.

De bovenstaande fysieke en sociale problemen zijn tegelijkertijd aangepakt met een allesomvattend plan. De bewoners zijn betrokken geweest bij het hele proces, van ontwerp tot en met de uitvoering. Allerlei sociale projecten zorgen voor dynamiek in de buurt. De kracht van dit succes schuilt in de samenwerking tussen de bewoners, de woningcorporaties en het stadsdeel. Er is een boekje verschenen over deze gezamenlijke aanpak: “Het plein als kantelpunt”, waarin bewoners en medewerkers vertellen over hun bijdrage, de samenwerking met andere partijen, dilemma’s en resultaten.

Renovatie

“De Indische Buurt: de achterbuurt achter het spoor
Daar ging je niet heen als je er niet hoefde te zijn
Daar ging je weg als je de mogelijkheid had
Daar kwam je als je geen keuze had”


De Alliantie begon in 2002 niet voor niets met de vernieuwing van de Indische Buurt. De buurt was verloederd en de meeste huizen waren kleine, verouderde sociale huurwoningen. Een belangrijk speerpunt was dan ook de verbetering van onze woningvoorraad. We hebben veel wooncomplexen vernieuwd of opgeknapt en nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Hierdoor is de kwaliteit van de woningen niet alleen verbeterd, maar is er ook meer keuze. In de buurt vind je naast sociale huurwoningen nu ook vrije sector huur- en koopwoningen. Er zijn ook meer grote woningen bijgekomen. Zo kunnen niet alleen huidige bewoners in de buurt blijven wonen, maar is de Indische Buurt ook aantrekkelijk voor nieuwe bewoners. Steeds meer starters, werkende jongeren en gezinnen weten de buurt te vinden.

IB renovatie.jpg

Renovatieprojecten
De meeste renovatieprojecten van de Alliantie zijn al opgeleverd.

Voorbeelden van straten waar veel woningen zijn gerenoveerd: de Balistraat, de 1e en 2de Atjehstraat en de Gorontalostraat.

Het karakteristieke gevelbeeld van de panden werd hersteld. Een groot deel van de panden kreeg een nieuwe fundering en de binnenkant van de woningen werd vernieuwd. Door woningen samen te voegen of de zolderbergingen erbij te trekken, maakten we grotere woningen.  Daarnaast werd geluids- en warmte isolatie aangebracht.

Bewoners van renovatieprojecten
Bewoners die te maken krijgen met renovatie (of sloop/nieuwbouw) krijgen de mogelijkheid terug te keren in de Indische Buurt. Bewoners krijgen een stadvernieuwingsurgentie en kunnen als eerste intekenen op renovatie- en nieuwbouwprojecten van de Alliantie. In de Indische Buurt, maar ook in andere delen van de stad.

De Alliantie betrekt de bewoners van de verschillende projecten bovendien bij de planontwikkeling  en nodigt hen uit deel te nemen aan een bewonersplatform. Daarnaast voeren we individuele gesprekken, waarin we woonwensen bespreken. De uitkomsten worden meegenomen in de uitwerking van de plannen.

IB renovatie 1.jpg

Nieuwbouw

Impressie AQ10

De Zeebloem (impressie: MH3 Architecten)

De Alliantie heeft al diverse nieuwbouwprojecten opgeleverd in de Indische Buurt. Hieronder vind je deze projecten.

De Zeebloem (voorheen: AQ10)
Dit project met 130 woningen en 50 ondergrondse parkeerplaatsen is in 2020 opgeleverd.
In de Zeebloem is een bijzonder woonproject van HVO-Querido gehuisvest. Het is een ouder- (of naasten-)initiatief waarbij 18 mensen met een psychische kwetsbaarheid zelfstandig wonen. Zij ervaren steun aan elkaar als buur in hun eigen woonomgeving. Een actieve kring van familie en vrienden ondersteunt de 18 bewoners bovendien actief. Ook krijgen zij professionele ambulante begeleiding vanuit HVO-Querido. En zij kunnen gebruikmaken van de gemeenschappelijke ruimte in het gebouw.

Borneohof
De Borneohof op het Javaplein is misschien wel ons bekendste nieuwbouwproject in de Indische  Buurt. Het markante complex kreeg de Amsterdamse Nieuwbouwprijs. De Borneohof, met op de begane grond de Coffee Company en de Openbare Bibliotheek, zorgt samen met populaire horeca als het Badhuis en Wilde Zwijnen voor een bruisend Javaplein.

IB Borneohof.jpg

De Smaragd
De Smaragd is een bijzonder nieuwbouwcomplex op de hoek van de Insulindeweg, tegenover Station Muiderpoort. Het gebouw telt 53 koopappartementen met parkeerplaatsen, 30 sociale huurwoningen en 19 huurwoningen in het middensegment. Op de begane grond vind je horeca. De architect van De Smaragd heeft een kantoor op de eerste etage.

Eind 2016 heeft De Smaragd de prestigieuze Zuiderkerkprijs gewonnen.

IB Smaragd.jpg

Sociale Projecten

De Alliantie doet meer dan bouwen en renoveren. Niet alleen de stenen, maar vooral ook de mensen áchter de stenen maken de Indische Buurt. Gaat het goed met de bewoners, dan gaat het goed met de buurt. En met veel bewoners gaat het goed. Toch wonen er ook mensen in de Indische Buurt met problemen. Bijvoorbeeld jongeren met risico op schooluitval, bewoners die moeilijk rond kunnen komen en ouderen die zich eenzaam voelen.

De Alliantie zet daarom ook in op sociale projecten. Bijvoorbeeld:

  • de Alliantie is eigenaar van de Meevaart in de Balistraat, waar allerlei activiteiten georganiseerd worden voor en door actieve bewoners en organisaties.
  • Via ons wonen-leren-werkenproject Kamers met Kansen in de Molukkenstraat krijgen jongeren een steuntje in de rug in de vorm van woonruimte en coaching.
  • Na een ingrijpende verbouwing is Buurthuis Archipel op het Makassarplein in zelfbeheer genomen door buurtbewoners, die er activiteiten voor alle bewoners van de Indische Buurt aanbieden.

Benieuwd naar andere projecten en activiteiten voor en/of door bewoners in de Indische Buurt? Kijk op de Buurtbalie.

IB Archipel.JPG

Actieve bewoners

Mensen maken de stad. Zonder bewoners die zich inzetten voor hun buurt zou de Indische Buurt niet geworden zijn tot wat ze nu is. De Alliantie werkt graag samen met bewoners die actief zijn in en voor hun buurt. En veel bewoners in de buurt zijn actief. Tot voor kort was de renovatie van hun woning vaak de aanleiding voor bewoners om zich actief in te zetten. Steeds vaker zetten bewoners zich ook op andere gebieden in voor hun buurt.

IB bakfiets.jpg

Van onderop
Een van de eerste actieve bewonersgroepen ontstond in de Balistraat, waar de Alliantie begon met de vernieuwing van de Indische Buurt. De renovatie bracht de bewonersgroep samen. Na de renovatie bleven bewoners echter actief. 

De Madurastraat Community is ook een actieve bewonersgroep. Buren werken samen aan een groene, veilige, schone en sociale straat. 

Een ander mooi voorbeeld van een initiatief vanuit de buurt is de Buurtbalie. De BuurtBalie is een platform voor iedereen die een activiteit of dienst aanbiedt en zich betrokken voelt bij de Indische Buurt. Daarmee is het dé sociale kaart en agenda van de Indische Buurt, waar iedereen kan vinden welke organisaties actief zijn en wat zij organiseren.

Het jaarlijkse ‘Samen-Indische-Buurt-Festival’ laat ook zien hoe actief bewoners en organisaties uit de buurt zijn. Het festival was een idee van de woningcorporaties en het stadsdeel, maar wordt inmiddels grotendeels georganiseerd door bewonersgroepen, straatcommissies en communities.

Interesse en contact

Interesse en contact

In de Indische Buurt zijn twee ‘beheerders Wonen’ van de Alliantie actief. Samen zijn zij de ogen, oren en het gezicht van de Alliantie in de Indische Buurt. Huurders van de Alliantie kunnen bij hen terecht met vragen en klachten over hun woning, complex of woonomgeving. De beheerders Wonen zijn dagelijks in de buurt te vinden en organiseren acties om samen met bewoners de buurt te verbeteren. Ze stimuleren bewoners bovendien om ook zélf met ideeën voor de verbetering van hun buurt of complex te komen.

Het kantoor van de beheerders is aan de Sumatrastraat 71. De beheerders zijn telefonisch bereikbaar op 088 – 00 232 00 en per mail: indischebuurt@de-alliantie.nl.