Geen status
Transformatie
Voorrang huurders

Entrepotdok

Van pakhuizen naar huurwoningen en bedrijfsruimtes

Na decennia van verwaarlozing werden de pakhuizen in 1985 door een voorloper van de Alliantie verbouwd tot huurwoningen en bedrijfsruimtes. Er hangt een sfeer van ‘een dorp in de stad’ met tuinen en terrassen. De Alliantie heeft er ruim 400 huurwoningen (sociale huurwoningen en huurwoningen in de vrije sector).

Project

Het Entrepotdok in het stadsdeel centrum van Amsterdam tegenover de parkeerplaats van Artis dateert van 1827 toen Willem I het Algemeen Rijksentrepot instelde. Hier konden transitogoederen vrij van invoerrechten tijdelijk worden opgeslagen. Nog tot 1983 werden er goederen opgeslagen.

  • Lees meer over het Entrepotdok in de folder en syllabus van de heer L. Witte, die stadswandelingen organiseert in en om het Entrepotdok.
  • Als je het Entrepotdok bezoekt, kan je met een smartphone gebruikmaken van de QR-codes die in september 2013 op het gebouw zijn aangebracht (ter gelegenheid van de Open Monumentendag, toen een woning voor het publiek is opengesteld) en een audiotour over het Entrepotdok beluisteren. Met bijzondere verhalen over het verleden en het heden van het Entrepotdok. Die heeft de Alliantie laten maken om het 25-jarig bestaan van het Entrepotdok als woningen en bedrijfsruimtes te vieren. De audiotour is in 2011 cadeau gedaan aan de bewonersvereniging.

Informatie over verkoop sociale huurwoningen Entrepotdok

Er zijn goede gesprekken gevoerd tussen de Alliantie en de gemeente Amsterdam over de verkoop van sociale huurwoningen op het Entrepotdok. Dit is gebeurd door grote betrokkenheid van bewoners. Tijdens de gesprekken bleek dat beide partijen de huidige Samenwerkingsafspraken anders interpreteren. Om ruimte te creëren voor verdere dialoog, heeft de Alliantie toen besloten om de verkoop van woningen op het Entrepotdok uit te stellen totdat er gezamenlijk een afweging is gemaakt. Op dit moment vinden gesprekken plaats tussen Huurdersvertegenwoordigers, gemeente Amsterdam en de woningcorporaties over de nieuwe Samenwerkingsafspraken. In overleg met de gemeente heeft de Alliantie besloten dat er geen verkoop is van de woningen op het Entrepotdok tot het einde van de nieuwe Samenwerkingsperiode (2024 t/m 2027). Voor de periode erna gelden de dan gemaakte afspraken.

Het geleidelijk verkopen van de woningen op het Entrepotdok is volgens de huidige Samenwerkingsafspraken van 2019. Maar, toen is afgesproken om terughoudend te zijn met verkoop. Dit is toen niet helder genoeg gedefinieerd.

Informatiebrief gemeente Amsterdam

Woningen

De Alliantie heeft er ruim 400 huurwoningen (sociale huurwoningen en huurwoningen in de vrije sector).

Doelgroep

De woningen zijn voor woningzoekenden in de sociale huur en in de vrije sector huur.

Voorrang op woning

Mensen die een sociale huurwoning achterlaten, hebben voorrang op een vrije sector huurwoning of koopwoning.

Impressies en foto's

Entrepotdok

Fotograaf: Antony Gray

Interesse en contact

Interesse en contact

Als er een woning vrij komt, adverteren we deze op WoningNet (sociale huur) of de-alliantie.nl/ik-zoek (vrije sector huur).