Geen status
Nieuwbouw
Laatst bijgewerkt 15-11-2023

Vathorst-Bovenduist  

Flexwoningen in nieuwe wijk  

De gemeente Amersfoort wil 300 flexwoningen bouwen in Vathorst-Bovenduist.  

Project

In Vathorst-Bovenduist komen 300 flexwoningen. Het gaat om 240 sociale huurwoningen, waarvan 80 voor vluchtelingen met een verblijfsstatus. Ook komen er 50 middeldure huurwoningen en zelfs 10 verplaatsbare koopwoningen.  

Het plan 

In Amersfoort blijft de vraag naar woningen groot. Vooral aan betaalbare sociale huurwoningen voor starters en statushouders is een groot tekort. Om dit woningtekort op korte termijn te verkleinen, wil de gemeente zo’n 300 flexwoningen bouwen. Deze woningen staan straks op een plek waar een nieuwe woonwijk moet komen: Vathorst-Bovenduist. De flexwoningen krijgen een tijdelijke plek voor een periode van 8 tot 15 jaar. Daarna krijgen ze een vaste plek in Bovenduist. 

De buurt 

Bovenduist wordt een mooie en toekomstbestendige wijk. Bovenduist zal zich onderscheiden als een woonwijk die inclusiever, duurzamer en compacter is dan andere woonwijken. Bovenduist ligt aan de rand van het Westelijk park. Er is een goede verbinding met Vathorst voor voetgangers en fietsers.  

Een passende woning voor iedereen 

De vraag naar sociale huurwoningen is groot en neemt de komende jaren verder toe. De Alliantie wil meer mensen aan een betaalbare en passende woning helpen. Daarom bouwen we extra woningen en stimuleren we doorstroming. Ook bieden we tijdelijke huisvesting en transformeren we kantoorpanden tot woningen. De flexwoningen in Bovenduist is een goed voorbeeld om het woningtekort op korte termijn te verkleinen.  

Doelgroep

De flexwoningen zijn voor mensen die met spoed een woning nodig hebben en voor mensen die de gemeente een woning moet bieden. Deze woningen zijn geschikt voor starters, (jonge) stellen en kleine gezinnen.   

De gemeente ontving subsidie voor dit project. Daarom gaan ongeveer 80 woningen naar statushouders.   

Voorrang

Er kan voorrang gelden voor de groep die de gemeente een woning moet bieden.

Planning

Naar verwachting plaatsen we de eerste woningen in 2025.  

Impressies en foto's

Vathorst Bovenduist impressie
Vathorst Bovenduist ligging
Vathorst Bovenduist zij aanzicht
Interesse en contact

Interesse en contact

Heb je een vraag over de flexwoningen in Vathorst-Bovenduist? Mail naar Thomas Lanphen: tlanphen@de-alliantieontwikkeling.nl