Geen status
Verduurzamen
Laatst bijgewerkt 29-5-2024

Schothorst-Zuid

Aardgasvrij

Schothorst-Zuid is de eerste wijk in Amersfoort waar – samen met de wijk – een wijkwarmteplan voor is gemaakt.

Project

Schothorst-Zuid is de eerste wijk in Amersfoort waar we – samen met de wijk – een wijkwarmteplan maken. In de zomer van 2018 is de gemeente hiermee gestart. Een wijkwarmteplan geeft antwoord op vragen als:

  • Wat is het meest kansrijk in de wijk: een gezamenlijk warmtenet, individuele oplossingen of zijn meerdere oplossingen?
  • Welke energiebron komt er?
  • Wat betekent het andere energiebronnen voor huis- en vastgoedeigenaren, en voor huurders?
  • Hoeveel kost het en hoe kan het worden gefinancierd?
  • Hoe kunnen bewoners, ondernemers en andere partijen zich de komende jaren voorbereiden?

Een wijkwarmteplan met verschillende partijen uit de wijk opgesteld. Bij het maken van de wijkwarmteplannen zijn wij betrokken, de gemeente, Portaal, Omnia Wonen, het energieloket 033Energie en netbeheerder Stedin. Het is nog niet duidelijk wanneer de wijk aardgasvrij wordt. Er is een overgangsperiode van minimaal 8 jaar voordat de wijk van het gas af gaat. Op dit moment is nog niet bekend wanneer dit start voor Schothorst-Zuid.

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Waar staan we nu?

Op zaterdag 7 maart 2020 was er een informatiebijeenkomst. De gemeente, woningcorporaties en netbeheerder Stedin presenteerden het voorstel hoe de wijk aardgasvrij te maken.

In 2019 is er een onderzoek geweest naar de (technische en financiële) mogelijkheden om de huizen in Schothorst-Zuid te isoleren en aardgasvrij te maken. Tien huiseigenaren deden hieraan mee. Het gaat om verschillende woningtypes en verschillende gezinssituaties. Ook is er een marktconsultatie geweest voor de aanleg van een stadsbreed warmtenet. De uitkomsten hiervan zijn verwerkt in het voorstel dat op 7 maart aan de wijk werd gepresenteerd.