Geen status
Woonconcepten
Laatst bijgewerkt 29-5-2024

Amersfoort

Vernieuwt

Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen.

Project

Met Amersfoort Vernieuwt werken de gemeente Amersfoort, de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen. Het doel is om het leven in de wijken op veel gebieden prettiger te maken. Het wonen bijvoorbeeld, maar ook het samenleven en de voorzieningen in de wijk. Hiervoor zijn plannen bedacht die tussen 2007 en 2023 worden uitgevoerd. Bewoners en organisaties in de wijk hebben meegedacht over die plannen en worden zoveel mogelijk betrokken bij het verder uitwerken ervan. Want het succes staat of valt met de betrokkenheid van de bewoners, ondernemers en andere organisaties uit de wijk.

De plannen van Amersfoort Vernieuwt gaan steeds over één van de volgende zes onderwerpen: samenleven, wonen, werken, onderwijs, leefbaarheid & veiligheid en voorzieningen. Allemaal zaken die belangrijk zijn voor een gezonde wijk, waar bewoners prettig leven. Zo werken we aan de Amersfoortse wijken voor de toekomst!

Interesse en contact

Interesse en contact

Op de site Amersfoort Vernieuwt lees je meer over het programma.