Geen status
Woonconcepten
Laatst bijgewerkt 29-5-2024

Vernieuwing

Almere Haven

De Alliantie draagt via het Havenverbond bij aan het versnellen en versterken van de vernieuwing van Almere Haven (De Werven, De Wierden, De Hoven en Centrum).

Project

Het hart van Haven vernieuwen, daar werken al veel Havenaren aan. Op 11 september 2019 is het zogeheten Havenverbond gestart dat zich hier extra voor inzet. De Alliantie is een van de 12 partners in het Havenverbond. Dit verbond bestaat uit de bestuurders van maatschappelijke organisaties in Almere Haven. Dit zijn: de Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere (VMCA), Gemeente Almere, Zorggroep Almere, De Schoor, BIZ Centrum Almere Haven, GoedeStede, Ymere, GGD Flevoland, Kwintes, de Almeerse Scholengroep (ASG), het Leger des Heils en de Alliantie. Samen werken zij aan de versnelling en versterking van de vernieuwing van Haven door hun krachten te bundelen.

Samen met Havenaren (van bewoners, tot ondernemers) is een toekomstverhaal voor het hart van Haven geschreven. Het Havenverbond geeft hier sturing aan.

Specialisten en Havenaren werken samen

Het team van specialisten werkte voor het toekomstverhaal samen met Havenaren. Een goede combinatie want het team heeft deskundigheid over winkelcentra, stedenbouw, samenleven en wonen, en de Havenaren weten van de hoed en de rand in Haven. Door de kennis en ervaring van beide samen te brengen, is een goed toekomstverhaal tot stand gekomen.

In 2019 nodigde het team veel Havenaren in kleine groepjes uit om hen te vragen hoe zij hun Haven in 2040 voor zich zien en wat zij vinden van de tussentijdse ideeën die het team in die twee maanden bedenkt. Dit waren de zogeheten werkplaatsbijeenkomsten. Op de website van Haven Hart kun je zien wanneer je kan meedenken.

Eén toekomstplan voor Haven 2040

Het resultaat van dit alles is dat het Havenverbond de 'Visie 2040 & Aanpak 2020 – 2024' heeft gepubliceerd. In dit visiedocument lees je alles over de essentie van het gebied en de keuzes die voor de toekomst gemaakt moeten worden.

Wat gebeurt er nu al?

‍Iedereen in Haven kent al veel vernieuwingsinitiatieven en doet daar ook vaak zelf aan mee. Denk bijvoorbeeld aan allerlei initiatieven in De Wierden, de verbouwing van De Overloop, het festival Zomer in Haven, het werk voor de vereniging (BIZ) van alle ondernemers in het centrum, het werk aan de VOMAR, de nieuwe geplande woningen daarboven en erachter en het opknappen van de Sluisgarage. Maar ook het Marktplein dat al klaar is en bijzondere verlichting heeft gekregen, de vernieuwing van de inrichting van de Havenkom en het Stadswerfpark met de sporthal en de Skills Garden, en de geplande Kustzone. Het is een greep uit wat er al gebeurt.

Actuele informatie: Havenhart2punt0

Op de website Havenhart2punt0 vind je meer informatie over de projecten en de laatste updates. Ook kun je je daar inschrijven op een nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte wordt gehouden over de vernieuwingen.

Impressies en foto's

Interesse en contact

Interesse en contact

Heb je vraag over het Havenverbond en de vernieuwing? Of heb je een idee? Stuur een mail naar het algemene mailadres van de vernieuwing: havenhart2.0@gmail.com.