Nieuws
Over wonen
7-3-2023

Woningcorporaties Gooi en Vechtstreek maken signalering mogelijk

Woningcorporaties Gooi en Vechtstreek maken signalering mogelijk

Woningcorporaties verhuren en onderhouden woningen. Maar net zo belangrijk: zij doen hun best om huurders zo fijn mogelijk te laten wonen. Waar mensen wonen zijn er ook huurders die problemen veroorzaken.

Reden signalering

Overlast is niet alleen vervelend voor de buren, maar vaak ook voor de persoon zelf. Daarom helpen woningcorporaties zo goed mogelijk alle mensen in zo’n situatie. Maar soms zijn de problemen te groot of is de overtreding te ernstig. Denk dan aan:

  • zeer ernstige overlast voor omwonenden
  • een gevaar vormen voor anderen
  • agressief gedrag vertonen
  • de woning voor andere doeleinden gebruiken dan wonen zoals hennepteelt
  • grote huurschuld
  • fraude bij het accepteren van de woning

Duidelijke afspraken

Corporaties kunnen in deze gevallen onder afgesproken voorwaarden deze (kandidaat)huurders 'signaleren'. Dit betekent dat de (kandidaat)huurder voor een bepaalde periode (één tot vijf jaar) niet kan reageren op de sociale huurwoningen die worden aangeboden via WoningNet regio Gooi en Vechtstreek. De huurder krijgt altijd bericht waneer hij 'gesignaleerd' is.

De corporaties in regio Gooi en Vechtstreek hebben afspraken gemaakt over wanneer en hoe lang iemand gesignaleerd kan worden. Dit doen ze niet zomaar. Dat doen ze alleen maar volgens strenge regels. Deze regels zijn vastgelegd in een protocol. Dit protocol opgesteld volgens de richtlijnen van de Autoriteit persoonsgegevens. In het protocol is ook vastgelegd dat een huurder bezwaar kan maken tegen de signalering.

Meer weten over signalering?

Bekijk de uitleg en het protocol over signalering op de website van DAK (voorheen WoningNet), zoek op signalering.