Over wonen
2-10-2023

Beheerder wonen

luistert en lost op  

Overlast in de buurt, vuil op straat of in je portiek, de wens voor een gezamenlijke tuin. Als huurder van de Alliantie wil je gehoord worden. Maar vooral wil je een antwoord op je vraag. Melvin Leeflang, Beheerder wonen in Almere Poort, biedt een luisterend oor en beantwoordt die vragen. “Welke vraag ze ook hebben, ik blijf altijd het aanspreekpunt.”  

Met welke vragen kunnen huurders bij een Beheerder Wonen terecht?  

“Dat kan van alles zijn, zolang het over zaken buiten de eigen woning gaat. Over overlast in de buurt door hangjongeren bijvoorbeeld. Of over ramen die niet vaak genoeg gewassen worden. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Vaak krijg ik ook vragen over iets wat kapot is in de woning, in dit geval verwijs ik door naar de juiste afdeling binnen de Alliantie. Soms krijg ik ook vragen over (fout) parkeren in de wijk. In zo’n geval geef ik duidelijk aan dat de Alliantie daar niet over gaat. Dit is namelijk voor de gemeente. Vervolgens laat ik zien hoe bewoners bij de gemeente melding kunnen maken van parkeeroverlast.” 

De weg naar een oplossing is vaak hobbelig.

Die vragen die je krijgt, hoe ga je daarmee om? 

“Klachten over schoonmaak pak ik altijd zelf op, maar voor andere onderwerpen moet ik soms overleggen met collega’s of andere partijen. Bewoners kunnen dan het gevoel krijgen dat ze niet gehoord worden. Of dat ze geen antwoord meer gaan ontvangen. Dat wil ik natuurlijk voorkomen. In plaats van de bewoner alleen door te verwijzen, blijf ik daarom vaak zelf het aanspreekpunt voor de huurder. Dat persoonlijke contact vind ik heel belangrijk.” 

Heb je een voorbeeld van een klacht die je laatst oppakte?  

“Bij het Zomerspelenplein grenst de tuin van ons gebouw aan het stationsplein. Huurders ervaren veel overlast van treinreizigers die rustig in hun tuin gaan zitten. Vervolgens gluren de reizigers bij bewoners naar binnen. Niet heel prettig voor de bewoners. In zo’n geval ga ik in gesprek met de bewoners om het probleem in kaart te brengen. Vervolgens ga ik naar de gemeente om samen naar een oplossing te zoeken. Dat is in dit geval gelukt. Binnenkort worden er, in overeenstemming met de gemeente, hekken geplaatst die de tuin scheiden van het stationsplein.” 

Klinkt als een mooie oplossing. Heb je nog meer van dat soort voorbeelden?

Tijdens een van de inloopspreekuren sprak ik een huurder uit een ouderencomplex aan de Liselott Linsenhoffstraat. Tussen het gebouw en de bergingen zit een stuk groen. De bewoners wilden graag weten of het mogelijk was om hier een gemeenschappelijke tuin aan te leggen. Een tuin waar ze samen een praatje kunnen maken of een kaartje kunnen leggen. Een mooi initiatief natuurlijk. Het stuk groen bleek eigendom van de gemeente. Ik ben vervolgens met dat verzoek naar de gemeente gegaan. Het is uiteindelijk gelukt om een stuk van deze grond in bruikleen te krijgen. Inmiddels is de tuin aangelegd. Af en toe doet de Alliantie nog een klusje. Dit voorjaar hebben we in de CVZ-ruimte een kraantje aangelegd voor het sproeien van de tuin. Zo hoeven bewoners niet te slepen met emmers en gieters. En in de herfst leveren we nieuwe planten.” 

Leuke baan heb jij…  

“Absoluut. Hoe ik het nu schets klinkt het misschien wel heel simpel, maar dat is natuurlijk niet altijd het geval. De weg naar een oplossing is vaak hobbelig. Als het dan uiteindelijk lukt, zoals in deze voorbeelden, dan geeft dat veel voldoening.  

Huurders zijn vaak blij dat ze gehoord worden. En antwoord krijgen. Natuurlijk gebeurt het ook wel eens dat huurders boos reageren. Dat is de minder leuke kant, maar ik begrijp het wel. Die emotie moet eruit. Die ruimte probeer ik huurders dan ook te geven. Over het algemeen komen we er dan altijd wel samen uit. Helder en duidelijk communiceren is daarbij heel belangrijk. En zeker niet om zaken heen draaien. Nee is ook een antwoord.” 

Ben je de vraag of klacht van de huurder ook wel eens voor?

“Dat probeer ik natuurlijk wel. Door veel in de wijk te zijn, hoop ik signalen op te vangen. Na een kort gesprek met een bewoner werd me duidelijk dat bij de Duitslandstraat geregeld ouderen op een taxi wachten. Binnenkort plaatsen we daar een bankje. Toch fijner om zittend te kunnen wachten. Met deze proactieve aanpak voorkomen we klachten en dat is voor iedereen prettig. Komt er wel een klacht, dan doe ik mijn stinkende best om huurders een passend antwoord of passende oplossing te geven. De ene keer kan dat snel en de andere keer duurt het langer. Maar een antwoord krijgen ze.” 

Heb jij een vraag?

Stel hem aan je Beheerder wonen. Weet je niet wie dit is, neem dan contact met ons op.

System.AggregateException: One or more errors occurred. (Object reference not set to an instance of an object.)
 ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at AspNetCore.Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_buttonElementType.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\buttonElementType.cshtml:line 48
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewViewComponentResult.ExecuteAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at AspNetCore.App_Plugins_DocTypeGridEditor_Render_DocTypeGridEditor.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11