Kan ik bezwaar maken?

In een paar gevallen kun je - tot 1 juli 2024 - bezwaar maken tegen de huuraanpassing. Maar het heeft niet altijd zin om bezwaar te maken. We leggen je graag uit wanneer je dit wel kunt doen en hoe je bezwaar kunt maken.

Sociale huurwoning? Dan kun je bezwaar maken als:

 • de huurverhoging meer is dan is toegestaan. Kijk voor alle regels op de pagina huurverhoging van de Rijksoverheid.
 • de huur door de verhoging boven de maximale huur uitkomt volgens het puntensysteem. Dit kun je nakijken op de huurprijscheck van de Huurcommissie.
 • wij binnen 12 maanden de huur opnieuw verhogen.
 • je het voorstel te laat hebt ontvangen. Minder dan 2 maanden voordat de huurverhoging ingaat.
 • er fouten in het huurverhogingsvoorstel staan, zoals een verkeerde ingangsdatum of huur.
 • de Huurcommissie jouw huur heeft verlaagd omdat er op dit moment ernstige gebreken aan je woning zijn en deze zijn nog niet zijn verholpen.
 • je een all-in prijs betaalt. Dat is de kale huur plus bijvoorbeeld servicekosten en de kosten voor gas, water en elektriciteit. 
 • als jouw inkomen in 2023 is gedaald, je in sociale huurwoning woont en je een inkomensafhankelijk huuraanpassing kreeg. Dat betekent een verhoging van €37,50, €50, €75 (bedrag) of 5,5% (percentage).
 • het aantal personen in jouw huishouden is veranderd in 2023, je in een sociale huurwoning woont en je een inkomensafhankelijke huuraanpassing kreeg van €37,50, €50, of €75 (bedrag) of 5,5% (percentage).
 • iemand in jouw huishouden chronisch ziek is of een handicap heeft, je in een sociale huurwoning woont en je een inkomensafhankelijke huuraanpassing kreeg van €37,50, €50, of €75 (bedrag) of 5,5% (percentage).
 • Is er iets stuk in of aan je woning? Dat is vervelend. Maar geen reden om bezwaar te maken. Lees hier wat je kunt doen.
System.AggregateException: One or more errors occurred. (Object reference not set to an instance of an object.)
 ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at AspNetCore.Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_buttonElementType.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\buttonElementType.cshtml:line 48
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewViewComponentResult.ExecuteAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at AspNetCore.App_Plugins_DocTypeGridEditor_Render_DocTypeGridEditor.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\App_Plugins\DocTypeGridEditor\Render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11