Voorwaarden

voor woningruil

Als je huurder bent bij de Alliantie is het mogelijk van woning te ruilen. Hier gelden een aantal regels voor waar je aan moet voldoen.

Voorwaarden woningruil

 • Je woont in een zelfstandige woning.
 • Je woont minimaal één jaar in je woning.
 • Je hebt geen wisselwoning of tijdelijk huurcontract zoals een campuscontract of een vijfjaren jongerencontract.
 • Er zijn geen sloop- of renovatieplannen voor je woning.
 • Je hebt geen betalingsachterstand op de huur en/of servicekosten.
 • Je hebt een positieve verhuurdersverklaring.
 • Er is geen sprake van leefbaarheidsproblematiek.
 • Is onze woning een sociale huurwoning (huur tot en met €879,66)? Dan mag het huishoudinkomen van de nieuwe huurder(s) niet hoger zijn dan € 47.699 (voor huishoudens van één persoon) of € 52.671 (voor huishoudens van twee of meer personen) per jaar.
 • De woning moet bij het aantal personen in je huishouden passen. Een woning met vier kamers vinden we bijvoorbeeld niet geschikt voor een huishouden van één persoon. Een woning van twee kamers niet voor een gezin met kinderen.
 • Als je woont in een woning voor een speciale doelgroep, zoals een senioren- of jongerenwoning, dan moet je ruilpartner binnen deze doelgroep vallen.
 • Het huishoudinkomen past bij huurprijs van de woning. Let op: het gaat niet om de huurprijs die nu wordt betaald, maar om de huurprijs die bij een nieuwe verhuring zal gelden. Deze wordt op het moment dat we aanvraag in behandeling nemen met je gedeeld.
 • Is de woning een middensegment of vrijesectorwoning? Dan gelden er misschien andere voorwaarden voor het inkomen en aantal personen.
 • De verhuurders van de aanvragers moeten toestemming geven.
 • Heb je een bewindvoerder? Dan hebben we van de bewindvoerder een beschikking én schriftelijke toestemming voor je verhuizing nodig.
 • Je woning is niet geschikt voor woningruil als er teveel of te ingrijpende werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
 • Woningen die 30 jaar of langer zijn bewoond (huuringang voor 1994) en woningen met een asbestverdenking zijn nooit geschikt voor woningruil.
 • Is de woning wel geschikt en moeten er nog werkzaamheden worden uitgevoerd, dan worden deze uitgevoerd nadat de woningruil heeft plaatsgevonden. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de bewoonde woning.
 • Bij woningruil ontvangen beide huurders een nieuwe huurovereenkomst met een nieuwe huurprijs.
 • Een inschrijving in WoningNet in de regio waar onze woning staat is verplicht.

Wat kan ik verwachten na een aanvraag?

Na het invullen van het woningruil formulier duurt het minimaal acht weken voor we de aanvraag in behandeling nemen. Het is belangrijk dat we je gegevens volledig ontvangen, anders kunnen wij je aanvraag niet in behandeling nemen. We behandelen alleen een woningruil waar twee woningen bij betrokken zijn.