Referentieprojecten

Projecten waar we trots op zijn

Waar moet de ‘perfecte’ huurwoning aan voldoen? Om daar een goed antwoord op te geven, vind je hier verschillende referentieprojecten. Projecten waar wij trots op zijn, waar we van leren en waar onze huurders fijn wonen. Met dit soort woningen breiden we onze woningvoorraad graag uit.  

Bekijk onze referentieprojecten per woonproduct  

NoorderDuin

Project 1: Noorderduin

In het Almeerse Noorderduin bouwden we 20 sociale eengezinswoningen. Deze type woningen zijn zeer gewild. Door de toegenomen bouwkosten zijn sociale eengezinswoningen lastiger te realiseren. Om de bouwkosten te drukken bestaan deze woningen uit 2 lagen.  

Plaats: Almere
Type: sociale huur
Architect: Van Bergen Kolpa Architecten
Bouw: 20 woningen met 4 kamers
Doelgroep: gezinnen en 2-persoonshuishoudens
Oplevering: oktober 2018

Renovatie

Zolderwoningen

Project 1: Zolderwoningen

De vraag naar kleine woningen neemt toe, vooral in steden. Om onze woningvoorraad sneller te laten groeien, kijken we daarom ook naar andere woonvormen. Bijvoorbeeld zolderwoningen, zoals die aan de Albert Cuypstraat 202-5. 

Plaats: Amsterdam
Type: zolderwoningen
Architect: Intersell aannemer
Bouw: 4 woningen funderingsherstel en toevoegen zolderwoningen
Doelgroep: studenten
Oplevering: 2017
Barbeelstraat

Project 1: Barbeelstraat

In Eemnes plaatsten we 8 verplaatsbare woningen voor starters. Deze tiny houses blijven hier maximaal 5 jaar staan. Daarna demonteren en verplaatsen we de woningen naar een nieuwe locatie.

Plaats: Eemnes
Type: sociale huur 
Architect: Tim van der Grinten 
Bouw: verplaatsbare woningen
Doelgroep: starters uit Eemnes 
Oplevering: 2024