Data en digitalisering
12-4-2023

Start pilot huurprijs-algoritme in Almere

Op 12 april is een pilot gestart met een huurprijsalgoritme in de regio Almere. Per 1 juli 2021 heeft de Alliantie een 1-huurbeleid waardoor woningen een vooraf bekende advieshuurprijs hebben.

Het huurprijsalgoritme is ondersteunend aan ons 1-huurbeleid en gaat de Alliantie helpen om:

  • Een advieshuurprijs per woning te bepalen die voldoet aan alle wettelijke eisen en onze eigen beleidsregels;
  • Onze woningen eerlijk te verdelen over woningzoekenden uit verschillende doelgroepen;
  • Nauwkeuriger te sturen op het behalen van de prestatieafspraken met gemeenten;
  • De doelstellingen uit ons huurbeleid te behalen, en de begrote huuropbrengst te realiseren.
  • De ambitie was om in een jaar tijd 100 verhuizingen te realiseren én een verhuisketen op gang te brengen. Tot 1 juni 2022 leverden de doorstroomregelingen 155 verhuizingen op. Ver boven het gewenste resultaat.

Hoe ziet de pilot eruit?

Op dit moment worden de advies huurprijzen één keer per kwartaal geüpdatet. Tijdens de pilot met het huurprijsalgoritme gebeurt dit in elk geval wekelijks, en zodra het kan dagelijks.

Het algoritme:

  1. Bepaalt voor iedere woning wat aan de hand van wetten, regels en afspraken de minimale en maximale huurprijs is, en of de huurprijs van tevoren vaststaat of naar boven/beneden mag worden bijgesteld.
  2. Checkt voor iedere woning als daar een voorrangs-/beleidsregel aan hangt, of deze minimale en maximale huurprijs naar boven of naar beneden mag en moet worden bijgesteld.
  3. Optimaliseert binnen de bewegingsruimte die nog over is. Het doel is dat de gewenste verhouding uit ons huurbeleid en de prestatieafspraken met de gemeenten worden gehaald.

Monitoring

Het huurprijsalgoritme is uitgebreid getest, maar mogelijk komen we nog wat kinderziektes tegen. Met de pilot willen we daarom 3 maanden lang ervaring opdoen.Het projectteam monitort wekelijks of het algoritme tot juiste advieshuurprijzen komt. Als de pilot een succes is onderzoeken we of we het huurprijsalgoritme ook kunnen implementeren in de andere regio’s.