Nieuws
Duurzaamheid
15-11-2023

KNMI presenteert klimaatscenario's voor Nederland

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Het klimaat verandert. Maar hoe precies, is afhankelijk van heel veel factoren. Om een beter inzicht te geven in de klimaatverandering en om een beeld te geven van de effecten daarvan, heeft het KNMI klimaatscenario's voor Nederland opgesteld. Dit is gebundeld in een uitgebreid klimaatrapport en een korte video met daarin de highlights. De video kan je hierboven bekijken.

Klimaatverandering heeft ook gevolgen voor ons vastgoed en onze huurders. We moeten nu al maatregelen nemen om in de toekomst het veranderende klimaat het hoofd te bieden. De Alliantie zet daar steeds meer op in door onderzoek te doen, bijvoorbeeld met de WUR, en pilots uit te voeren. Daarom denken we na over hoe we ons vastgoed klimaatadaptief kunnen maken en onze huurders tegen wateroverlast en hitte kunnen beschermen. Dat kunnen en doen we niet alleen. Veel stakeholders hebben een belang bij een klimaatadaptieve stad en enkel door slim en nauw samen te werken met gemeentes, kennisinstellingen, waterschappen en meer komen we tot toekomstbestendige oplossingen.