Bouw
Duurzaamheid
18-4-2023

Eerste stap naar biobased dakisolatie

Biobased dakisolatie

Eind 2021 is de afdeling Innovatie van de Alliantie aangesloten bij het netwerk: Biobased bouwmaterialen dat onderdeel uitmaakt van het expertisecentrum PIANOo. Binnen dit consortium heeft de Alliantie een project uitgewerkt dat erop was gericht om innovatief en biobased aan te besteden. Samen met andere grote partijen leerden we hier van elkaar. Hoe doe je dat? Hoe bereik je de markt en wat is hierbij nodig?

Omdat de Alliantie nauw samenwerkt met haar Sequent-partners en de meeste hiervan ook een innovatieafdeling hebben was het zoeken naar een praktijk-project vrij snel gedaan. Samen met Consolidated, een van onze dakpartners, kwamen we op het idee om te gaan experimenteren met biobased dakisolatie. Dat is interessant, aangezien we vaak maar eens in de 30-35 jaar terugkomen voor een dakrenovatie. Als we willen verduurzamen moeten we, in het bijzonder voor daken, dus snel stappen maken.

Verkennen en uitdagen van de markt

Dit project gaat niet zozeer over het eindproduct, maar meer om de weg ernaartoe. Zo heeft de Alliantie een zogeheten ​​​Request For Information (RFI) openbaar gemaakt en hierbij onder andere gebruik gemaakt van het netwerk van PIANOo. In dit document is aan de markt gevraagd om met duurzame en biobased oplossingen te komen voor dakisolatie. Dat heeft geresulteerd in 12 partijen die ons hebben benaderd. Samen met een team van collega's en experts, zowel in- als extern hebben we een eerste selectie gemaakt van 4 partijen die doorgingen naar de volgende ronde. De partijen ontvingen nu een officiële uitvraag (tender) om zich in te schrijven op het project. Hieruit volgde 2 ‘winnaars’ en inmiddels liggen beide nieuwe producten op onze daken in de Kierkengaardhof in Huizen. In totaal gaat het om 2 x 652 vierkante meter.

De kwaliteit van het nieuwe materiaal wordt gemeten middels sensoren en vergeleken met de kwaliteiten van ons regulier gebruikte isolatie (op basis van olie), dat ook op dit complex geplaatst is. Zo weten we straks of er verschillen zijn en of de beloofde kwaliteit ook daadwerkelijk wordt behaald. Let wel! Ook deze producten zijn nog niet volledig biobased, en we zien dit dan ook als een stap in de goede richting. Het laat de markt zien dat onze wensen verschuiven en we hopen dat dat de markt prikkelt om verder te innoveren zodat we in de nabije toekomst een geschikt volledig biobased dak kunnen aanleggen.

Wat hebben we geleerd?

Innoveren doe je echt samen. Consolidated is onze kennispartner en PIANOo (buyersgroup) onze netwerkpartner. Door gezamenlijk te kijken naar minimale eisen en nieuwe mogelijkheden om de markt niet alleen te verkennen maar ook uit te dagen maak je echt stappen.

Volgende stap

Omdat beide nieuwe isolatie materialen ongeveer dezelfde prijs hebben als het standaard (oilbased) isolatiemateriaal dat we vaak toepassen, is het nu zaak om te gaan kijken wat er nodig is om dit te standaardiseren in onze processen en uitvraag. Daar is nu een onderzoeksteams voor aangesteld.

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.