SAVE WALL

Klimaatslimme muur voor meer groen in de stad

We hebben meer huizen nodig, maar tegelijkertijd is het ook belangrijk dat we geen groen verliezen. Groen zorgt tenslotte voor een beter leefklimaat, voor mens én dier. Safe Lodge bedacht hier een tussenoplossing voor: de SAVE WALL. Zo kunnen we overal vergroenen - van buitengebied tot binnenstad.

De uitdaging

Om ruimte te maken voor nieuwe huizen, verdwijnt er veel groen in de steden. Toch is groen essentieel voor een fijne leefomgeving. Niet alleen vanwege het uitzicht, maar ook om de omgeving af te laten koelen en fijnstof uit de lucht te filteren. Dus hoe kunnen we zorgen voor een groenere leefomgeving, zelfs wanneer er weinig ruimte is? En hoe doen we dat op een zo duurzaam en circulair mogelijke manier?

De innovatie

Als we toch groen in de stad willen behouden, moeten we anders omgaan met ruimte: we moeten de hoogte in. Hierdoor kan je met een klein grondgebonden oppervlakte tóch zorgen voor een groene omgeving. Safe Lodge heeft hier een oplossing voor: de SAVE WALL. Dit zijn schaalbare voorzetmuren met geïntegreerde plantenbakken, gemaakt van plastic. Geen nieuw plastic, maar plastic wat niet meer te recyclen is. Zo zorgen ze er bij Safe Lodge voor dat plastic wat anders onbruikbaar is toch nog een keer kan worden ingezet. Duurzaam, sterk én goed voor het milieu!

Deze voorzetmuren kunnen direct tegen een bestaande muur aangebouwd worden. Dit zorgt voor meer dan groen: de woning wordt hierdoor ook nog eens extra geïsoleerd. Hoe effectief de isolatie is, is afhankelijk van de aarde die wordt gebruikt. Tegelijkertijd zorgt het groen in de plantenbakken weer voor het reinigen van de lucht en verkoelen van de omgeving. Ook hierbij geldt: bij de ene plant is dit effect groter dan bij de andere plant.

Aangezien Safe Lodge een start up is, kunnen ook zij nog veel leren over hun product. Daarom zijn we samen met hen en het Gebiedsteam in Almere een pilot gestart. Deze pilot geeft Safe Lodge de ruimte om meer kennis op te doen, en hun product verder te ontwikkelen. Zo onderzoeken ze wat de perfecte mix van planten en aarde is voor optimaal resultaat. Maar daarnaast wordt ook gekeken naar bewonerscommunicatie, fundering en onderhoud.

We hebben de ambitie om natuur-inclusief te bouwen en biodiversiteit te vergroten. Daar helpt de SAVE WALL bij.

De oplossing

Of en hoe we de voorzetmuren in de toekomst op grote schaal kunnen inzetten, is afhankelijk van de resultaten van de pilot. Op dit moment ligt de focus op het verzamelen van resultaten over de effecten, risico’s en eventuele nadelen. Daarnaast doen we verder onderzoek naar de meest optimale combinatie van grondstoffen waarbij droogte wordt tegengegaan, de temperatuur daalt en CO2 uit de lucht wordt gehaald.

Tijdens de pilot leren we veel over de muren. Zo zakte de pilot-muur naarmate de tijd vorderde langzaam door. Wat bleek: er was extra fundering nodig. Na het plaatsen van funderingsplaten kunnen we dat nu tegengaan. Daarnaast hebben we ook ontdekt dat de onderste planten minder zon krijgen dan de bovenste. Hier moet dus ook rekening mee gehouden worden bij de keuze van de beplanting.

Er zijn nog wat obstakels die we moeten overwinnen, zoals het bewateringssysteem. Nu gebruiken we een automatisch systeem, maar dit strookt niet met de klimaatadaptatie-uitdagingen in de stad, waar we juist zuinig om willen gaan met waterverbuik. We onderzoeken welke planten beter met droogte om kunnen gaan, waardoor we voldoende hebben aan regenwater wat we opvangen op het dak. We hebben daarnaast nog enkele openstaande vragen over het onderhoud en kosten hiervan. De antwoorden hierop proberen we ook tijdens de pilot te vinden.

De eerste resultaten zijn positief: de bewoners zijn blij met het extra groen in de wijk en de voorzetwand lijkt z’n werk te doen. Ook lijkt de wand goed te kunnen isoleren, al wachten we het onderzoek hiervan verder af.

Naast de voorzetwanden voor woningen, levert Safe Lodge ook schuren gemaakt van hetzelfde materiaal. We kijken nu of we naast de bestaande pilot een nieuwe pilot kunnen starten in samenwerking met het Bouwhuis. De focus ligt hierbij niet op het isoleren van woningen, maar juist op het gebruik van duurzame en circulaire producten, en het klimaatadaptief maken van de omgeving.

Dit project doen we samen met:

Bekijk meer innovaties

Zelf een innovatief idee?