De Leefbaarheidskapstok

Met data een fijnere buurt

Fijn wonen betekent niet alleen een fijn huis, maar ook een fijne buurt. En daar ben je niet als individu verantwoordelijk voor, maar juist met elkaar. De Leefbaarheidskapstok draagt bij aan een fijnere buurt, door met behulp van data te analyseren hoe en waar we met elkaar kunnen optimaliseren.

De uitdaging

We zetten ons bij de Alliantie in voor fijne woningen én fijne buurten. Maar doordat we met z’n allen steeds individualistischer worden, ontstaat er meer afstand tussen de bewoners onderling. Het gevolg is meer problemen in de buurt, en dat is nou juist wat wij willen voorkomen. Kunnen wij als woningcorporatie ervoor zorgen dat mensen zich thuis (blijven) voelen in hun woning en buurt? En kunnen we woongeluk omzetten naar een meetbaar instrument, zodat we met behulp van data de leefbaarheid kunnen verbeteren?

De innovatie

Als meer bewoners zich thuis voelen, zijn ze beter in staat in te grijpen bij problemen en te zorgen voor hun huis en woonomgeving. Daar willen wij bij helpen door te onderzoeken welke aspecten bijdragen aan het woongeluk in een wijk. Hier willen we een kapstok voor ontwikkelen, waaraan we de resultaten in een wijk kunnen ophangen om zo in kaart te brengen wat een bepaalde buurt nodig heeft. De uitkomsten hiervan kunnen ook gedeeld worden met externe partners, zoals gemeenten, politie, horeca, sociale buurthuizen en burgerinitiatieven, die op hun beurt weer de leefbaarheid kunnen verbeteren.

Voor deze kapstok gebruiken we data als startpunt. Maar wat bepaalt woongeluk? En hoe maken we dit meetbaar? Dat zijn we nog volop aan het onderzoeken. Dat doen we door met heel veel externe partijen te praten. Ook kijken we naar onze rol als woningcorporatie in dit vraagstuk. Zodra we een definitie voor woongeluk hebben gevonden, kunnen we de kapstok uitwerken en de data ophalen.

We willen met deze innovatie niet alleen zelf het woongeluk vergroten, maar willen ook de bewoners met elkaar verbinden. Zo kunnen zij zelf zorgen voor een leefbare omgeving, zodat wij leren om meer op onze handen te zitten. Nu worden wij vaak achteraf ingeschakeld om bijvoorbeeld openbare ruimtes op te ruimen, terwijl we liever zien dat de bewoners met elkaar deze ruimtes netjes houden. Ook hoeven wij dan niet meer zelf direct in actie te komen op het moment dat het ergens een rommeltje is, maar kunnen de bewoners zelf de handen uit de mouwen steken.

Hopelijk kunnen we leren om zelf wat meer op onze handen te zitten.

De oplossing

Deze kapstok is een innovatie die de leefbaarheid kan helpen vergroten met allerlei verschillende projecten. Denk aan digitale oplossingen zoals een leefbaarheidsplatform waarin buurtbewoners elkaar kunnen vinden. Ook willen we een regisseur aanstellen die verantwoordelijk wordt voor de projecten in de buurt en die de community begeleidt, samen met externe partijen als gemeenten en politie. We hopen dat we op termijn het thuisgevoel als meetinstrument kunnen gebruiken om te zien waar we extra maatregelen moeten nemen. Zo kunnen we concreet sturen op het verhogen van de leefbaarheid, maar kunnen we ook de bewoners dichter bij elkaar brengen zodat ze samen zorgen voor een fijne buurt.

Dit project doen we samen met:

Zelf een innovatief idee?