Nieuws
6-6-2024

Serviceorganisatie Puntenburg krijgt vorm

Serviceorganisatie Puntenburg krijgt vorm: partners ondertekenen contract

De Alliantie is onder de noemer 'Puntenburg Vergroent' bezig om van het gebouw Puntenburg een prominente plek in de wijk Soesterkwartier te maken. Een plek van 'ontmoeten en verbinden' voor iedereen en een plek waar senioren zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. De in 2022 vernieuwde recreatiezaal is in korte tijd al een populaire locatie geworden voor diverse activiteiten.

Unieke samenwerking

Samen met een drietal partners is het initiatief genomen om een serviceorganisatie neer te zetten die voorziet in een groot aantal diensten die het langer zelfstandig wonen voor senioren ondersteunt. Die drie partners zijn Silverein als (thuis-)zorgorganisatie, het ROC Midden-Nederland als werk-leerbedrijf met een groot aantal studenten en Ska Kinderopvang met naast kinderopvang ook een hospitality (gastheerschap) rol binnen de serviceorganisatie. Deze partners tekenden samen met de Alliantie een samenwerkingsovereenkomst waarbij zij zich committeren aan het verder ontwikkelen van het serviceconcept en praktische afspraken met elkaar hebben gemaakt. Ook is er een speciale Coördinator serviceorganisatie aangesteld die namens de partners een leidende rol pakt in die verdere ontwikkeling. Een unieke constructie waarbij we pionieren om de huisvesting van senioren, vaak ook in de laatste fase van het leven, zo optimaal mogelijk te maken.

Sociale en sportieve activiteiten

Er is nu al een groot aantal diensten beschikbaar voor bewoners van Puntenburg én omwonenden die behoefte hebben aan zorg, ondersteuning en sociale contacten. Zo worden er diverse activiteiten georganiseerd, zowel sportief als sociaal. Er zijn cursussen en workshops, men kan er samen eten en studenten ondersteunen met dagelijkse zaken. Het is de bedoeling dat de serviceorganisatie zich verder uitbreidt gebruikmakend van het netwerk in en om het Soesterkwartier.