Passend wonen
8-5-2024

Nieuwe mijlpaal in bouw De Vrijheid in Bajeskwartier Amsterdam

Na een bouwtijd van iets meer dan 1,5 jaar is het hoogste punt bereikt in de bouw van De Vrijheid in het Bajeskwartier in Amsterdam. De Vrijheid wordt in het centrumcluster van de stadswijk Bajeskwartier gerealiseerd en biedt straks plaats aan 140 sociale huurwoningen voor huurders van de Alliantie.

Tradities zijn er om te vieren

“Het hoogste punt is een belangrijke traditie binnen de bouw”, vertelt Martin Beukeboom, directeur bij Trebbe. “Het hoogste punt, vandaag hier ons hoogtepunt, is het moment dat we onze bouwplaats medewerkers bedanken voor al het werk dat zij al verzet hebben. Want door hun harde werk in weer en wind, kunnen ook hier straks weer 140 huishoudens een duurzaam en betaalbaar thuis betrekken. Ook kijken we samen vooruit naar de volgende mijlpaal; de oplevering.” De liftplaat die het hoogste punt markeert, werd voorzien van een vlag onder toeziend oog van de bouwplaatsmedewerkers geplaatst. Daarna was het, volgens goed gebruik, tijd voor een snack.

Van gevangenisterrein naar levendige, groene stadswijk

Op de plek waar vroeger de Bijlmer Bajes gevestigd was, verrijst Bajeskwartier. Dit wordt een levendige groene stadswijk waar iedereen welkom is. De Vrijheid is één van de appartementencomplexen in deze nieuwe stadswijk en het eerste gebouw van het centrumcluster dat nu in aanbouw is. De Vrijheid telt veertien verdiepingen en biedt plaats aan 140 sociale huurappartementen van circa 48 m2, 70 m2 en 80 m2. Door de variatie in type appartementen biedt De Vrijheid passende en fijne woningen aan iedereen.

De Vrijheid; ontmoeting en groen komen samen

Het ontwerp is van de hand van Atelier Kempe Thill. Het gebouw is ontworpen rondom een groot atrium dat ruimte biedt aan ontmoeting en sociale verbinding. Ook komt hier een groene binnentuin. De Vrijheid beschikt straks over twee groene dakterrassen, ook hebben alle appartementen een eigen buitenruimte. Hier komen binnen en buiten, urban en groen, samen. Bijzonder detail; een aantal originele elementen van de Bijlmer Bajes krijgt een plek in het ontwerp van dit gebouw. Op de begane grond van het appartementencomplex zijn een fietsenstalling en een commerciële ruimte opgenomen.

Nul impact op het klimaat

Het doel is om de impact van het Bajeskwartier op het klimaat tot nul terug te brengen. Hier sluit het appartementencomplex De Vrijheid naadloos op aan. Zo is er volop aandacht voor klimaatadaptiviteit in het ontwerp, groene daken vangen het regenwater op en zorgen voor gedoseerd afvloeien van het water. Ook de appartementen zijn duurzaam te noemen. De appartementen worden aangesloten op het collectieve verwarmingssysteem (WKO-installatie) van het Bajeskwartier. Voor de opwekking van elektriciteit worden pv-panelen op het dak geplaatst.

Samen op naar de volgende stap

De Alliantie Ontwikkeling selecteerde ontwikkelende bouwer Trebbe als bouwteampartner. Gezamenlijk maakten zij het plan haalbaar. De bouw startte in het najaar van 2022. Met het bereiken van het hoogste punt, is de ruwbouwfase nagenoeg gereed en wordt volop doorgewerkt aan de afbouwwerkzaamheden. Zo is op de tiende verdieping gestart met het plaatsen van de binnenwanden en op de elfde verdieping is gestart met het plaatsen van de aluminium gevelkozijnen. Als alles volgens planning verloopt, dan levert Trebbe De Vrijheid in het najaar van 2024 op. De Vrijheid biedt straks een thuis aan een brede doelgroep; van alleenstaanden tot gezinnen. Ook zijn er twaalf woningen bestemd voor ouderen.