Samen maken we ons hard voor duurzaamheid

Veilig, gezond en comfortabel wonen, dat is ons uitgangspunt. Duurzaamheid speelt hierin een grote rol, dus hebben we een ambitie: uiterlijk in 2050 willen we al onze woningen CO2-neutraal hebben gemaakt. Dat is nogal een klus, en dat kunnen we niet alleen. Daarom werken we samen met huurders en partners zoals gemeenten, corporaties, gebouweigenaren, netbeheerders én onze bewoners. Want we hebben iedereen keihard nodig om dit doel te bereiken.

CO2-neutraal in 2050

2050 lijkt nog ver weg. Maar als we onze ambitie om in 2050 CO2-neutraal te zijn willen halen, moeten we nu al flinke stappen zetten. Deze ambitie heeft namelijk effect op elk onderdeel van onze organisatie: de bouw van ons vastgoed, het vastgoed zelf en onze eigen organisatie. Daarnaast willen we geen CO2 compenseren, maar écht CO2-neutraal zijn.

Klaar voor de toekomst

Dit kunnen we niet alleen. Natuurlijk kunnen we met onze maatregelen in de woningen een groot deel van de uitstoot reduceren. Zo maken we tijdens de bouwfase al afspraken met onze partners en leveranciers. Maar voor de overgebleven benodigde energie zijn we afhankelijk van energie- en warmteleveranciers. Ook zij moeten duurzame warmte kunnen leveren. We rekenen dus ook op hun inzet om het klimaatakkoord te behalen.

Daarnaast spelen onze huurders zelf een belangrijke rol. Door goed om te gaan met de installaties in hun woning, energie te besparen en waar mogelijk een groene energieleverancier te kiezen, zetten zij de laatste stap naar CO2-neutraal wonen.

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Maatregelen voor veilige en gezonde woningen

Door preventief maatregelen te treffen, kunnen we problemen voor zijn. Denk hierbij aan het vervangen van loden drinkwaterleidingen en controles op gevaarlijke stoffen zoals asbest, lood en chroom 6. Daarnaast is de brandveiligheid in onze (zorg)woningen een belangrijk aandachtspunt. Oudere bewoners blijven steeds langer thuis wonen, waardoor we in 2021 extra hebben geïnvesteerd in de vluchtveiligheden en de mogelijkheid om bijvoorbeeld een scootmobiel veilig te stallen.

Op weg naar een circulaire bouweconomie

We zetten ons niet alleen in voor de energie- en warmtetransitie, maar ook voor een circulaire bouweconomie. Deze trend is nog volop in ontwikkeling. Daarom lopen op diverse projecten al (meerjarige) pilots of starten we nieuwe pilots op. Hierin staan het duurzaam gebruik van duurzame grondstoffen met een lage milieu-impact en de 'losmaakbaarheid' van materialen en onderdelen centraal.

In 2021 hebben we voor nieuwbouw en bestaande bouw de eerste kortetermijnambities geformuleerd voor 2023, 2025 en 2030. Samen met collega’s en ketenpartners hebben we menukaarten opgesteld, met daarin circulaire alternatieven. Dit ondersteunt ons bij het maken van circulaire keuzes in de verschillende projectteams.

We verwachten dat in 2050 60% van ons bezit circulair kan zijn. De overige 40% bestaat uit materialen en onderdelen die tussen nu en 2050 niet vervangen hoeven te worden, of waarvan we verwachten dat we er op lange termijn niet meer aan hoeven komen, zoals een betonnen casco.

Sander Slotenmaker, Patina Dakpartners:

'In een unieke samenwerking met nog twee dakpartners werken wij nauw samen binnen dakprojecten van de Alliantie. Met onze expertises versterken wij elkaar, zodat we ons werk naar een hoger niveau kunnen tillen. Voor de Alliantie en voor de bewoners.'

Duurzaamheid voor onze huurders

Alleen samen met onze huurders kunnen we onze duurzaamheidsdoelstellingen halen. Wonen in een duurzame of verduurzaamde woning vraagt namelijk ander gedrag en nieuwe gewoontes. Daarom motiveren we onze huurders op verschillende manieren om bij te dragen aan duurzaam wonen.

Om de huurders bewust bezig te laten zijn met duurzaamheid, benoemen we het in zoveel mogelijk bestaande contactmomenten. In 2021 hebben we hier verschillende projecten voor opgezet. Zo ontvangt de huurder bij een nieuw huurcontract een welkomstwoord met daarin aandacht voor onze duurzaamheidsambities. Bij de sleuteloverdracht krijgen ze een welkomstpakket met een duurzaam cadeau en bespaartips.

E-learning over duurzamer wonen

Om ook onze collega's te helpen, hebben we de e-learninig 'Duurzamer wonen - basiskennis' ontwikkeld. Dit deden we samen met vier corporaties, FLOW en de Corporatie Academie. Met deze e-learning leren corporatiemedewerkers meer over de huidige en nieuwe installaties in onze woningen. Ook leren ze het verschil tussen een cv-ketel en een warmtepomp, tussen natuurlijke en mechanische ventilatie en tussen radiatoren en vloerverwarming. Daarnaast krijgen ze tips over het duurzaam, energiezuinig, comfortabel en gezond omgaan met verschillende ruimtes van een woning. Met deze kennis kunnen onze collega's vragen van huurders nog beter beantwoorden.

Ik Woon Op Huisnr 2050

Ik woon op huisnr. 2050

Bij veel huurders zorgt verduurzaming voor vragen en onzekerheid. Is er overlast vanwege werkzaamheden, wat zijn de voordelen en gaat de huurprijs hierdoor omhoog? Om antwoord te geven op deze en andere vragen, zijn we in 2021 gestart met de duurzaamheidscampagne 'Ik woon op huisnr. 2050'. We laten huurders aan het woord en delen praktische bespaartips, om huurders positiever en bewuster te laten kijken naar duurzaamheid. De video's en infographics die we hiervoor maken, delen we via onze social media kanalen, het welkomstpakket, de huurdersnieuwsbrief en de speciale campagnepagina op onze website: huisnummer2050.nl.

Verbeterde en verduurzaamde woningen

Verbeterde en verduurzaamde woningen

Bekijk alle hoogtepunten uit 2021