Prettig leven in een fijne buurt

Een huis is pas fijn als de buurt ook fijn is: als buren elkaar kennen, rekening met elkaar houden en meehelpen om de woonomgeving leefbaar te houden. Dit zorgt ook voor meer perspectief, want sociale contacten en een actieve buurt verlagen de drempel om te participeren. Maar voor het verbeteren van de buurt moet je de handen ineen slaan. Daarom werken we samen met bewoners, corporaties, gemeenten en andere partijen om de kwaliteit van het wonen en leven in de buurt te versterken.

7,3

Gaven huurders gemiddeld aan hun buurt

Huisuitzetting

16

Gemeenten met wie we sociale problemen voorkomen en aanpakken

Leefbaarheid

60%

Meer meldingen van overlast tijdens de coronacrisis (CBS)

Basisbeheer

We zijn samen met de bewoners verantwoordelijk voor prettig wonen en het handhaven van de kwaliteit. Onze norm is dat in al onze woongebouwen de algemene binnenruimtes en zichtbare privébuitenruimtes schoon en opgeruimd, heel, veilig en toegankelijk zijn. Daarnaast zetten we ons ervoor in dat iedereen er prettig woont, zonder overlast van elkaar te ervaren.

Aantal huisuitzettingen door inspanningen beperkt gebleven

Huisuitzettingen

Toename van overlastmeldingen

Vanwege Corona waren veel mensen noodgedwongen meer thuis, waardoor meer irritaties tussen buren de kop op staken. Dat heeft voor een grote stroom aan overlastklachten gezorgd. Ook in 2020 merkten we op dat situaties heviger werden doordat meer mensen thuis waren. Deze trend zette zich in 2021 voort en bleef een grote druk leggen op onze teams die zich met overlast bezighouden.

Ging de overlastmelding over de relatie tussen buren? Dan verwezen we hen meestal door naar een instelling voor mediation. Bij complexe overlastsituaties werkten we samen met netwerkpartners zoals gemeenten, politie, GGD en welzijnsinstanties.

Communities in Amsterdam

De Alliantie heeft verspreid over Amsterdam gemengd wonen complexen, waar jonge statushouders samenleven met jongeren uit Nederland. In totaal gaat het om bijna 400 jongerenwoningen. In 2021 hebben we de communitybuilding en het beheer van Socius overgenomen. De communitymaker en locatiebeheerder zijn verantwoordelijk voor het gemeenschapsgevoel, zoals het organiseren van activiteiten en verbeteringen.

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Zorg voor onze huurders

Niet alleen de overlastmeldingen zijn toegenomen. Ook kregen we meer meldingen van huurders die meervoudige problemen hadden. Denk hierbij aan psychische problemen in combinatie met een verslaving. Ook deze huurders probeerden wij te helpen. Hoe we dit deden, verschilt per regio.

In de regio Gooi en Vechtstreek werkten we met de corporaties, gemeenten, zorgaanbieders, het urgentiebureau en de regio samen volgens de afspraken uit het handboek 'Huisvesting maatschappelijke doelgroepen'. Op deze manier signaleerden we zo vroeg mogelijk problemen bij huurders en trokken we samen op om waar mogelijk huisuitzettingen te voorkomen.

In sommige regio's hadden we een tweedekansbeleid: kwamen huurders om wat voor reden dan ook in de problemen, dan konden ze eventueel in aanmerking voor een andere huurwoning. Zo konden ze een nieuwe start maken, op voorwaarde dat ze zorg of (financiële) begeleiding accepteerden.

In geval van bijvoorbeeld eenzaamheid, drugsgebruik of verward gedrag werkten we intensief samen met ons netwerk van zorg- en welzijnspartijen. Niet alleen uit zorg voor de huurder, maar ook om overlast te voorkomen. De strengere AVG-wetgeving maakte deze manier van werken wel moeilijker.

Marieke, Teamleider Sociaal Domein:

'Huisuitzetting is echt het laatste middel dat we kunnen en willen inzetten. Daarom doen wij er alles aan om in eerste instantie overlast te stoppen. We schakelen buurtbemiddeling in en werken samen met onze netwerkpartners zoals gemeenten en maatschappelijke instellingen. Soms gaan wij – onder voorwaarden - over tot herhuisvesten.'

Woonfraude

Woonfraude

Woonfraude betekent dat een woning op een manier wordt bewoond, verhuurd of gebruikt die niet is toegestaan. Deze huurwoningen komen zo niet beschikbaar voor de mensen die het hard nodig hebben. Daarom zetten we ons, onder andere met onze woonfraudeteams, in om dit tegen te gaan. De meeste meldingen gingen in 2021 over een vermoeden van illegale bewoning of een wietplantage. Woonfraude zorgde het afgelopen jaar voor 34 huisuitzettingen in de sociale huur. Dat is er één minder dan in 2020. In de vrije sector zijn er in 2021 twee huisuitzettingen geweest, allebei in Amsterdam. Ook dat is er één minder dan in 2020.

Leefbaarheidsprojecten in 2021

Sommige buurten of woongebouwen kunnen, op wat voor manier dan ook, wat extra aandacht gebruiken. Hiervoor zetten wij leefbaarheidsprojecten op. Samen met onze netwerkpartners, gemeenten én de bewoners zelf.

Mooi leven aan de Oslostraat in Almere

Aan de Oslostraat in Almere Buiten stromen als iemand verhuisd cliënten van Philadelphia in. Dit gebeurt langzaam en gefaseerd, om iedere cliënt de goede begeleiding te kunnen geven zodat ze een bijdrage kunnen leveren aan de leefbaarheid in de buurt. Philadelphia en de Alliantie zijn beiden in de Oslostraat aanwezig om onder andere initiatieven in de wijk te stimuleren. Dit doen we door middel van community building. Daarbij gaan we uit van de kracht van ieder individu; iedereen kan wat bijdragen, eventueel in samenwerking met onze netwerkpartners in de wijk. Dit was het afgelopen jaar door corona een flinke uitdaging, want er kon weinig live op locatie worden georganiseerd. Toch hebben we ook in 2021 mooiste stappen kunnen zetten.

Een duurzaam dak voor een betere leefomgeving

Ook het vergroenen van een buurt zorgt voor een fijnere leefomgeving. Daarom wordt het dak van het pand aan de Riouwstraat 5-37 in Amsterdam vervangen door een blauw-groen dak. Door middel van een ‘slimme klep’, die reageert op de weersverwachtingen, wordt water opgeslagen of juist geloosd. Hierdoor kunnen verschillende planten op het dak groeien, wat goed is voor de biodiversiteit van de stad. Daarnaast zorgt het dak voor een verkoelende werking voor de huizen én de omgeving.

Een helpende hand tijdens opruimdag in Amersfoort

Wanneer nodig bieden we een helpende hand aan bewoners, zoals tijdens de opruimdag in het unieke Wijkje 77 in Amersfoort. Voordat de verbeter- en verduurzamingswerkzaamheden begonnen, hielpen wij de bewoners om overtollige spullen weg te doen. Dit deden we samen met BAM en Kringloopwinkel Amersfoort/Leusden. Het resultaat? Twee volle containers en een heleboel tevreden bewoners. Een dag om met een heel blij gevoel op terug te kijken!

Bekijk alle hoogtepunten uit 2021