Een huis dat bij je past

Meer huurders een passende woning

De woningcrisis is één van de grootste problemen die we in Nederland hebben. Sommige mensen moeten wel 13 jaar wachten voordat ze een sociale huurwoning kunnen krijgen. Daarom blijft het belangrijk om ons woningbezit uit te breiden, zodat meer mensen een fijn, betaalbaar en passend thuis krijgen.

1.029

nieuwe huurwoningen opgeleverd

650

meer sociale huurwoningen erbij

200

Oekraïense families kregen onderdak in Almere

2.039

plekken maatschappelijke huisvesting

Een nieuw thuis voor duizenden mensen

Een huis wordt een thuis als het bij je past. Daarom doen wij ons best om voor onze huurders een woning te vinden die écht bij ze passen. Dat doen we bijvoorbeeld door huurders te helpen met doorstromen naar koop of vrije sector, of door juist een kleinere woning te bieden als de oude woning te groot wordt. Daarnaast bouwen we ook nieuwe huizen en transformeren we kantoorpanden tot woningen. In 2022 hebben in totaal bijna 4.300 gezinnen de sleutel van hun nieuwe huis in ontvangst mogen nemen.

Groeiende vastgoedportefeuille

De vraag naar sociale huurwoningen blijft groeien. Door onze vastgoedportefeuille verder uit te breiden, houden we passende woningen beschikbaar voor onze doelgroepen.

Ook moeten onze woningen toekomstbestendig blijven. Daarom kopen en bouwen we niet alleen nieuwe woningen, maar slopen we ook oude woningen als deze niet meer gerenoveerd kunnen worden en halen we woningen uit de vrije sector naar de sociale huur.

In totaal hebben we 1.112 nieuwe woningen opgeleverd, waarvan 914 sociale huurwoningen, 115 vrijesectorhuurwoningen en 83 koopwoningen.

Van kantoorpand naar woning

Naast het bouwen van nieuwe woningen, transformeren we ook leegstaande panden tot huizen. Denk aan kantoren of gebouwen die eerder een maatschappelijke functie hadden. Dit geeft vaak kleur aan een wijk en draagt bij aan de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Met transformatie helpen we meer mensen aan een passende en betaalbare woning.

Verhuizen naar een passende woning

Als je situatie verandert, verandert je woonwens vaak ook. Wij willen onze huurders daarbij ondersteunen door zoveel mogelijk een woning te bieden die past bij de levensfase. Hoe we dit doen, verschilt per gemeente. Zo hebben we wooncoaches die ouderen begeleiden in het vinden van een geschikte woning. Ook helpen we ouderen met voorrangsregelingen, waardoor ze bijvoorbeeld kleiner of op de begane grond kunnen wonen. En zijn woningen extra geschikt voor een specifieke doelgroep? Dan krijgt die doelgroep vaak voorrang.

Betaalbaar wonen

Bij de Alliantie vinden we het belangrijk om de huur betaalbaar te houden voor al onze huurders. Hier houden we rekening mee bij nieuwe verhuringen en bij huuraanpassingen. Ook bieden we huurders met een laag inkomen de mogelijkheid om huurtoeslag aan te vragen. Als we een commerciële organisatie zouden zijn, zou de gemiddelde huur van onze woningen € 1.162 zijn. Maar dat zijn we niet. Wij zorgen er juist voor dat onze huizen betaalbaar blijven voor onze doelgroepen. Daarmee ligt de huurprijs van onze woningen gemiddeld € 526 lager dan de commerciële marktwaarde, waardoor we zo'n € 350 miljoen per jaar bijdragen aan betaalbaar wonen.

Huisvesting van statushouders

Ook statushouders hebben te maken met de moeilijke woningmarkt in Nederland. Daarom willen we bij de Alliantie ook hen een fijn thuis bieden. We doen dit met nieuwbouw, maar ook met het transformeren van lege kantoorgebouwen en het plaatsen van tijdelijke woningen. Hierdoor hebben wij in 2022 673 statushouders kunnen helpen aan een (tijdelijke) woning.

Foto: Sjaak Henselmans

Senioren aan tafel

Fijne woningen voor senioren

Eén derde van onze huurders is 65 jaar of ouder. En met een hogere leeftijd, komen vaak andere woonwensen. Daarom bouwen we veel van onze nieuwe woningen levensloopbestendig, bijvoorbeeld door alles gelijkvloers te maken. Eind 2022 hadden we 20.856 van zulke "nultredenwoningen". Dat is maar liefst 38% van onze woningvoorraad.

Meer woningen voor de middeninkomens

Sinds juli 2021 hanteren we een nieuw huurbeleid met vaste huurprijzen. Maar uit een evaluatie bleek dat we veel van onze woningen toewezen aan mensen met een laag inkomen. Dat terwijl ook de mensen met een modaal inkomen moeite hebben met het vinden van een huis. Daarom hebben wij ons huurbeleid verder aangescherpt, waardoor we meer woningen aan deze groep kunnen toewijzen. Zo blijven we woningen bieden aan iedereen die het nodig heeft, en draagt het ook nog bij aan meer gemengde wijken en buurten.

Extra aandacht voor Oekraïense families

In 2022 kregen we te maken met oorlog binnen de grenzen van Europa. Heel Nederland kwam in actie om Oekraïeners te helpen waar het kon. Ook wij gingen aan de slag: samen met de gemeente Almere en collega-corporatie GoedeStede bouwden we 210 woningen voor Oekraïense gezinnen. In slechts 8 maanden tijd kregen we het voor elkaar om een plan op papier te zetten en de eerste paal in de grond te slaan, waardoor we vanaf begin 2023 een thuis kunnen bieden aan mensen die dat in hun eigen land verloren zijn.

Cijfers in vogelvlucht

Cijfers 2022 passend wonen

Bekijk alle hoogtepunten van 2022