Zonnepanelen Installeren

CO2 neutraal in 2050

Alles op alles voor een duurzaam thuis

We zorgen ervoor dat onze huurders veilig, gezond en comfortabel wonen. Nu, én in de toekomst. Daarom is onze ambitie om al onze woningen uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te maken. Dit is een flinke klus, maar met hulp van onze bewoners en partners zoals gemeenten, corporaties, gebouweigenaren en netbeheerders gaan we ervoor. Met onze huidige middelen gaan we het niet redden, daarom innoveren we. We zoeken nieuwe oplossingen voor problemen, zodat we kunnen versnellen.

3.749

woningen verduurzaamd
in 2022

1.050

woningen verbeterd naar energielabel A of B in 2022

 energielabel B

is het gemiddelde voor al onze huizen sinds 2022

In 2022 was de energierekening ineens zo hoog

Moeilijker de energierekening kunnen betalen komt vaak door meerdere dingen: het inkomen, gedrag, de grootte van de woning en het huishouden. Natuurlijk speelt ook mee of de woning goed geïsoleerd is of niet. Maar ook huurders die wonen in een woning met energielabel A of B kunnen te maken krijgen met betalingsproblemen. 

Wij versnellen waar mogelijk met het verduurzamen van onze woningen. Een goed geïsoleerde woning is fijn voor meer comfort. Maar helpt ook om de energierekening te verlagen. Wij zijn al hard op weg!  

Verbetering en verduurzaming van onze woningen

Ook vorig jaar is het gelukt om opnieuw veel van onze woningen te verduurzamen, te verbeteren en te voorzien van zonnepanelen. En dat in een onzekere tijd waarin we onder andere te maken hadden met een overspannen arbeidsmarkt en een moeilijke aannemersmarkt. Daar zijn we trots op! Ook hebben we in alle woongebouwen waarin het mogelijk was de collectieve verlichting vervangen voor ledverlichting. Zo zetten we op elk niveau duurzame stappen.

Onze ambitie: CO2-neutraal in 2050

Wij willen dat ons vastgoed én onze organisatie in 2050 volledig CO2-neutraal is. Daarvoor zetten we nu al volop stappen. Zo isoleren we ons vastgoed, brengen we duurzame warmtevoorzieningen aan en plaatsen we zonnepanelen. Hierdoor verbruiken we al een stuk minder fossiele brandstoffen. Om het verbruik nog verder af te bouwen, vragen we onze huurders om slim om te gaan met energie en waar mogelijk te besparen. Zo werken we samen aan het behalen van onze doelstelling.

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

De transitie naar duurzaam wonen

Het energielabel helpt ons om meer zicht te krijgen op hoe energiezuinig onze woningen zijn. Om dat nauwkeuriger te bepalen, zijn we in 2021 overgestapt op een nieuwe indicator: de zogenomende energieprestatie (EP2). Dit zorgde ervoor dat het gemiddelde energielabel van B naar C zakte. Daar waren we niet blij mee, dus hebben we alles op alles gezet om dat te verbeteren. Dit heeft z'n vruchten afgeworpen: eind 2022 hadden onze woningen weer gemiddeld een energielabel B.

Sequent NXT: samen werken naar een energieneutraal 2050

Onze ambitie is ontzettend groot; een volledig CO2-neutrale, circulaire en klimaatadaptieve woningvoorraad bereik je niet van de één op de andere dag. Daar komt een enorme investering in tijd en geld aan te pas. Die klus kunnen wij dan ook niet alleen klaren.

Onder de naam Sequent NXT werken we op een nieuwe manier samen met onze partners om onze woningen modulair aan te pakken. Dat betekent dat we niet meer gelijktijdig een volledige woning, straat of buurt aanpakken, maar dat we dat doen op een natuurlijk onderhoudsmoment. Moet er onderhoud worden gepleegd aan het dak, de gevel, de installatie of het interieur? Dan kijken we gelijk welke stappen we nog meer kunnen zetten om de woning te verduurzamen. In Sequent NXT werken we samen met twaalf partners die gespecialiseerd zijn in daken, gevels, installaties en interieurs. Zo kunnen we op alle vlakken samenwerken om onze woningen te onderhouden, te verduurzamen en te verbeteren.

Circulair bouwen

We investeren in duurzame, energieneutrale nieuwbouwwoningen. De focus ligt hierbij op circulariteit. Dit betekent dat we grondstoffen en materialen zoveel mogelijk hergebruiken. 

Met z'n allen de schouders eronder

Samen sta je sterker. Ook wij ervaren dat elke dag opnieuw. Daarom werken we niet alleen samen met goede partners die ons helpen met onze ambitie, maar zoeken wij ook de kennis van anderen op. Zo leren we van elkaar, en komen we verder.

Zo zijn wij samen met 27 grote stedelijke woningcorporaties onderdeel van de Vernieuwde Stad. Hier delen we kennis met elkaar over duurzaamheid, de energietransitie en de stijgende energieprijzen.

Naast de Vernieuwde Stad, zijn we ook onderdeel van Groen Huisvesters. Dit samenwerkingsverband tussen het ministerie van Binnenlandse Zaken, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Woonbond en Aedes heeft als doel om de verduurzaming van betaalbare woningen te versnellen.

Ook zetten we ons in voor het Lenteakkoord 2.0. Dit richt zich op circulair bouwen, waardoor we minder nieuwe grondstoffen nodig hebben.

Samen met de wetenschap en het bedrijfsleven doen we daarnaast onderzoek naar toekomstige energiebronnen en -oplossingen voor woningen, circulariteit en klimaatadaptatie.

Gemiddeld energielabel per gemeente

De cijfers op een rij

Gemeente Gemiddeld energielabel
Gemeente Amsterdam C
Gemeente Diemen A+++
Gemeente Amersfoort B
Gemeente Eemnes B
Gemeente Leusden A
Gemeente Nijkerk B
Gemeente Soest B
Gemeente Almere A
Gemeente Zeewolde A+
Gemeente Blaricum C
Gemeente Gooise Meren C
Gemeente Hilversum C
Gemeente Huizen C
Gemeente Weesp / stadsgebied Amsterdam A
Gemeente Wijdemeren B
Totaal gemiddelde van alle gemeenten B

Bekijk alle hoogtepunten van 2022