Met elkaar de schouders eronder

Samen werken aan duurzame buurten

Een huis is pas fijn als de buurt ook fijn is: als buren elkaar kennen, rekening met elkaar houden en meehelpen om de omgeving netjes te houden. Maar dat is niet alles. Mensen krijgen meer perspectief als ze in een omgeving wonen met goede, motiverende sociale contacten. Het verbeteren van onze buurten zien wij dan ook niet als iets waar alleen wij zorg voor dragen. Ook de bewoners, gemeenten en andere partijen spelen hier een belangrijke rol in.

7.4

is het gemiddelde cijfer dat
bewoners hun buurt geven

673

statushouders een tijdelijk
thuis gegeven

Onze medewerkers: de ogen en oren in de buurt

We zijn er voor onze huurder, zodat ze zich écht thuis kunnen voelen. In hun nieuwe woning, maar ook in hun nieuwe buurt. Daarom zijn onze medewerkers daar vaak te vinden. Zo zijn ze zichtbaar voor de bewoners, buurthuizen, zorginstellingen, politie en andere partners. Zijn er problemen? Dan zijn zij onze ogen en oren in de buurt. Daarnaast zijn ze er als de huurder hulp nodig heeft. We wijzen de weg en ondersteunen waar mogelijk, zodat een huurder de problemen zoveel mogelijk zelf kan oplossen.

Een thuis voor kwetsbare doelgroepen

Bij elke sociale huurwoning die vrij komt staan we voor een ingewikkelde vraag: geven we een thuis aan een kwetsbare bewoner, of geven we de ruimte aan een reguliere woningzoekende? Aan de ene kant hebben we afspraken gemaakt over het huisvesten van kwetsbare doelgroepen, aan de andere kant willen we werken aan fijne buurten waarin mensen prettig samenleven. Die twee opgaven blijken in de praktijk soms te schuren. Toch kiezen we er steeds vaker voor om een thuis te bieden aan een kwetsbaar huishouden. Niet alleen omdat het moet, maar ook omdat we vinden dat er plek moet zijn voor deze mensen. Iedereen verdient een thuis, ook als je daar wat meer hulp bij nodig hebt.

Om deze bijzondere doelgroepen te helpen, kijken we bij de toewijzing van een woning al naar de situatie van de nieuwe huurder. Zo kunnen we een zo passend mogelijke match maken tussen de woning, de omgeving en de huurder. Deze extra aandacht kan helpen voorkomen dat er later problemen ontstaan. Het voorkomt niet dat er soms na de verhuizing nog wat extra aandacht nodig is van onze medewerkers of samenwerkingspartners.

10 Kinderen Zwaaien Buiten

Wonen in brede zin

Met de wijziging van de Woningwet op 1 januari 2022 kregen we meer ruimte om bij te dragen aan het woongenot in onze wijken. We konden dus weer meer aandacht geven aan ‘Wonen’. Speciaal hiervoor hebben we het Programma van Wonen gestart. Met dit programma versterkten we de impact van Wonen en verbeterden we onze dienstverlening. We zorgden ervoor dat medewerkers weten welke richting we op gaan en hoe we daar komen, de juiste tools en vaardigheden hebben om hun rol optimaal uit te voeren en de juiste verwachtingen te scheppen bij huurders en samenwerkingspartners.

Ik wil mensen in een buurt verbinden. Bijvoorbeeld door jongeren en statushouders in één gebouw te laten samenwonen. Ze leren elkaar kennen en helpen elkaar. Er samen een fijne buurt van maken, dat geeft mij een goed gevoel.

Woonfraude

Woonfraude pakken we streng aan, omdat onrechtmatige bewoning niet is toegestaan. Dit zorgt er ook voor dat mensen die er wél recht op hebben, er niet kunnen wonen. De meeste meldingen gaan over een vermoeden van illegale bewoning. In 2022 hebben we 26 huisuitzettingen gehad in de sociale huur. Dat zijn er acht minder dan in 2021. Ontruiming vond alleen plaats als gevolg van een huurachterstand in combinatie met woonfraude, criminele activiteiten of de bewoner had de woning met onbekende bestemming verlaten.

De juiste hulp bij elk probleem

Heeft een huurder problemen, dan nemen wij de verantwoordelijkheid om hen te helpen binnen de grenzen van ons kunnen. Dit kan op allerlei manieren zijn. Bij overlast stimuleren we huurders om met elkaar in gesprek te gaan, of verwijzen we ze naar mediation.

Is er een huurachterstand? Dan werken we met een tweedekansbeleid: huurders komen in aanmerking voor een andere huurwoning, zodat ze een nieuwe start kunnen maken. De voorwaarde is wel dat ze zorg of financiele begeleiding accepteren.

Bij complexe situaties werken we intensief samen met onze partners als gemeenten, politie en ons netwerk van zorg- en welzijnspartijen. Niet alleen uit zorg voor de huurders om wie het gaat, maar ook om overlast voor hun buren te voorkomen.

Stijgende overlast

Doordat heel veel mensen tegenwoordig hybride werken, zijn we met z'n allen vaker thuis. Daardoor merkten we ook in 2022 dat er meer irritatie ontstond tussen buren. Al sinds het begin van de corona-pandemie merkten we dat situaties die eerst alleen sluimerden, heviger werden. Hoewel de coronacrisis gelukkig achter ons ligt, is het thuiswerken gebleven en de overlastmeldingen dus ook. Dit legt een grote druk op onze medewerkers. Niet alleen doordat er veel meer meldingen zijn, maar ook omdat ze steeds complexer worden. Dit vraagt om een nog intensievere samenwerking met onze partners.

Vroegsignalering om erger te voorkomen

Als er bij een huurder geldproblemen ontstaan, willen we daar zo snel mogelijk mee aan de slag. Dan zijn de problemen nog niet uit de hand gelopen. Een methode hiervoor is Vroeg Eropaf. Woningcorporaties of zorgverzekeraars melden dan een betalingsachterstand direct bij de gemeente. De gemeente zoekt contact met de betrokkene, om te kijken of er hulp nodig is.

Bij de Alliantie willen we huurders met een huurachterstand niet uit hun woning zetten. Daarom helpen we hen met maatwerk. In 2022 kwamen meer huurders in de problemen door de hoge energieprijzen. Ook hier pasten we maatwerk toe.

Leefbaarheidsprojecten in 2022

Soms kan een buurt of woongebouw net even dat extra beetje aandacht gebruiken om de leefbaarheid te vergroten. Dat kan gaan om huisvesting, maar ook om het opruimen van de wijk of gemeenschappelijke ruimtes. Zo werken we samen met onze netwerkpartners, gemeenten én de bewoners zelf aan een fijne omgeving.


Opruimactie bij verduurzamingsproject

Aan het einde van het verduurzamingsproject in het Leusderkwartier in Amersfoort werd nog één keer alles op alles gezet: we organiseerden samen met Nijhuis Bouw vijf opruimdagen voor bewoners. Zo ontstond er ruimte op zolders, hadden de bewoners weer een opgeruimd huis en was er ruimte om te werken. Spullen die nog bruikbaar waren, gingen naar de Kringloop, de Retourboulevard en de Circulaire Stadswerkplaats. Het waren hartverwarmende en waardevolle dagen.


Thuis in de wijk in Almere

In Almere werkten we in 2022 samen aan Thuis in de Wijk. Hierin werken gemeente, corporaties en zorgpartijen samen om de mensen vanuit de maatschappelijke opvang weer in de wijk te laten wonen. We willen met elkaar deze mensen een nieuwe start geven, begeleid, om een eigen thuis en een zelfstandige toekomst op te bouwen.

Rapportcijfer voor de buurt per gemeente

De cijfers op een rij

Gemeente Rapportcijfer voor de buurt
Gemeente Amsterdam 7,6
Gemeente Diemen 8,5
Gemeente Almere 7,1
Gemeente Blaricum 8,3
Gemeente Gooise Meren 7,2
Gemeente Hilversum 7,2
Gemeente Huizen 7,2
Gemeente Laren 8
Gemeente Weesp / stadsgebied Amsterdam 8
Gemeente Wijdemeren 7,9