Slimmer verduurzamen
16-5-2024

Onderzoek naar efficiëntste maatregelen tegen hittestress

Hittestress

Door de klimaatverandering neemt de kans op hittestress in woningen toe, met name voor ouderen en kwetsbaren. Onze ambitie is een klimaatbestendige woningvoorraad in 2050.

Samenwerking Universiteit Wageningen

Samen met Wageningen University & Research en bba binnenmilieu startten we 4 pilotprojecten om de efficiëntste maatregelen tegen hittestress in woningen te onderzoeken. We weten nu wat de oorzaak is van hoge binnentemperaturen. Daarom starten we deze maand met het doorvoeren van maatregelen. Komende zomer testen we de resultaten en werken we aan een beleid om alle woningen van ouderen en kwetsbaren hittebestendig te maken.

Vervolg

Vervolgens gaan we onze hele woningvoorraad aanpakken. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst!