De Alliantie wil op termijn nieuwbouw realiseren in de buurt Jericho in Amersfoort. De bestaande huizen zijn begin jaren ‘50 gebouwd. De woningen kampen met tal van problemen waaronder tocht en vocht. In een tweetal informatiebijeenkomsten (ivm corona) heeft de Alliantie 8 september haar bewoners geïnformeerd. Dit in afstemming met de HBVA en in aanwezigheid van de Bewonerscommissie en de Woonbond.

De afgelopen anderhalf jaar heeft de Alliantie onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de woningen in de buurt Jericho te verbeteren en te verduurzamen. Uit het woonwensenonderzoek kwam naar voren dat de bewoners graag willen dat hun woning wordt opgeknapt. De mogelijkheden hiertoe heeft de Alliantie onderzocht met inbegrip van de mogelijkheden tot het verbeteren en verduurzamen van de woningen. Daarbij is ook in beeld gebracht welke maatregelen nodig zijn om de woningen toekomstbestendig te maken. In de woningen zijn veel problemen waaronder tocht en vocht. Het woonwensenonderzoek wees ook uit dat de woningen erg gehorig zijn en de indeling van de woning niet meer past bij deze tijd. Met het verbeteren en verduurzamen van de woningen lost de Alliantie niet alle problemen op, die de bewoners ervaren.

Het vervolg

 

Over het aantal en type nieuwe woningen is nog niets bekend. Het nieuwe plan moeten we nog helemaal maken. Als we informatie hierover hebben, delen we die vanzelfsprekend 

Informatiebrieven


Via informatiebrieven houden we de bewoners op de hoogte van het vervolg.

Informatiebrief april 2022

Informatiebrief januari 2022

Informatiebrief november 2021

Informatiebrief juli 2022