Nieuws
13-6-2024

Gemeente en corporaties tekenen voor bijna 1.000 woningen op Strandeiland

Ondertekening woningen Strandeiland

Wethouder van Dantzig (Woningbouw) en woningcorporaties de Alliantie, Ymere en Stadgenoot tekenden vandaag op de Provada in Amsterdam voor de bouw van 950 nieuwe woningen op IJburg. Het gaat om 600 reguliere sociale huurwoningen en 350 flexwoningen die komen te staan op één van de nieuwe eilanden op IJburg, Strandeiland. De flexwoningen worden volgend jaar rond de zomervakantie opgeleverd. Dat betekent dat in de zomer van 2025 de eerste Amsterdammers op Strandeiland gaan wonen.

Start bouw

In de tweede helft van dit jaar wordt al gestart met de bouw van de flexwoningen. De flexwoningen blijven minimaal 15 jaar staan en kunnen daarna naar een andere locatie worden verplaatst. Gezien de hoge bouwkwaliteit kunnen de woningen minimaal 50 jaar mee. In 2025 start de bouw van de reguliere 600 sociale huurwoningen. De drie corporaties realiseren ieder zo’n 200 permanente woningen gericht op starters, kleine en grote gezinnen. Ook van de flexwoningen neemt iedere corporatie een derde deel voor haar rekening.

Eerste bewoners

De flexwoningen worden volgend jaar rond de zomervakantie opgeleverd. De nieuwe bewoners worden daarmee de eerste bewoners van Strandeiland. Van deze woningen is 30% voor  jongeren en 30% voor statushouders bestemd. De resterende 40% is bestemd voor overige woningzoekenden. Een aantal woningen wordt gereserveerd voor maatschappelijke beroepsgroepen, zoals politieagenten en leraren. Ook komt er een buurtkamer, die zal worden beheerd door de gemeente. Hier vinden activiteiten plaats en kunnen buurtbewoners elkaar ontmoeten. De overige 600 sociale huurwoningen, waarvan de helft bestemd is voor kleine- en grote gezinnen, worden opgeleverd in 2027.

Samenwerking gemeente en corporaties

Naast wethouder Van Dantzig ondertekenden namens de corporaties Klaartje Molthof, directeur Portefeuillevernieuwing bij Ymere, Jan van Barneveld, directeur de Alliantie Ontwikkeling en Egbert Dekker, Directeur Vastgoed & Ontwikkeling bij Stadgenoot. Laatstgenoemde licht toe: “De drie corporaties gaan samen als eerste sociale huurwoningen bouwen op een nieuw stuk Amsterdam. Wij zijn trots dat we hier zowel flexwoningen als reguliere woningen neer gaan zetten. Op Strandeiland bouwen we een inclusieve, duurzame wijk voor een brede doelgroep. Hier hebben we de afgelopen periode – samen met de gemeente – hard aan gewerkt. We kijken uit naar de oplevering van de eerste woningen, over iets meer dan een jaar. Woningen die we zo hard nodig hebben in Amsterdam.”

Wethouder Reinier van Dantzig (Grond en Ontwikkeling): “Het is mij echt een plezier om te tekenen voor de eerste woningen van Strandeiland. En mooi dat er weer woningen bij komen in Amsterdam, want elke woning telt. Duurzame woningen waar gezinnen terecht kunnen, maar ook jongeren, statushouders en maatschappelijke doelgroepen, zoals politieagenten en leraren. Het is belangrijk dat zij een plek kunnen vinden in de stad.”

Hoge duurzaamheidsambities

Alle woningen op Strandeiland worden gasloos en circulair gebouwd. Voor de 600 corporatiewoningen wordt een warmte-koude-opslaginstallatie (WKO) aangelegd. Met deze installatie wordt warmte en koude onttrokken uit de bodem, die vervolgens gebruikt kunnen worden om woningen te verwarmen of te koelen.

Nieuwe stadswijk voor 20.000 Amsterdammers

Strandeiland is het nieuwste eiland van IJburg en is volop in ontwikkeling. Het wordt met 8.000 woningen een van de grootste toekomstige stadswijken. Het wordt een eiland met veel water, een stadsstrand van 750 meter, zes bruggen, een haven en een natuurbaai. De aanleg en ontwikkeling van het eiland gebeurt zo duurzaam mogelijk. Woningen worden met duurzame materialen gebouwd. Het doel is dat Strandeiland uiteindelijk zelf energie gaat leveren.