Nieuws
1-7-2024

Participatie Hogekwartier na 18 jaar afgerond

Participatie Hogekwartier afgerond

Het begon als een participatieproces met 3 bijeenkomsten in Hogekwartier. Maar het duurde veel langer. Na uiteindelijk 18 jaar is de participatiegroep voor Hogekwartier opgeheven. Dit gebeurde tijdens een evaluatiebijeenkomst met deelnemers, gemeente Amersfoort en de Alliantie. De conclusie: participatie is oprecht luisteren naar elkaar en het geeft professionals nieuwe inzichten.

Succesvol samenwerken

Uit de evaluatie kwam dat de deelnemers overwegend positief terugkijken op het lange participatieproces. Zij voelden zich serieus genomen en zagen tussentijds dat hun ideeën soms letterlijk een plek kregen in de nieuwe buurt. Als er verschillen waren in ideeën over oplossingen, spraken bewoners en professionals dat met elkaar uit. Ook waren er wijzigingen in plannen door de betrokken bewoners. “Niet alles is mogelijk,” vertelt Tonneke van ‘t Riet, participatielid vanaf het begin. “En zolang je een gezamenlijke ambitie en een gedeeld belang hebt, kun je met elkaar veel bereiken.” De groep gaf aanbevelingen om een volgende keer net zo succesvol samen te werken. Met als belangrijkste oproep om vooraf eerlijk te vertellen wat wel en wat niet bespreekbaar is en dat gelijk duidelijk is waar je als groep wel en niet over kan meedenken.

Klaar als een klontje

Een aantal bewoners nam al vanaf het eerste moment in 2006 deel aan de participatiegroep Hogekwartier. In de allereerste bijeenkomst konden de deelnemers zelf woningen bouwen met suikerklontjes. Op de tafel stonden torens van suikerklontjes. Totdat bleek dat elk suikerklontje drie woonlagen was. Toen veegden de deelnemers meteen veel suikerklontjes van tafel.

Participeren is oprecht luisteren

In de jaren erna staken de deelnemers aan de participatiegroep onvermoeibaar tijd, moeite en energie in meedenken over de opzet en uitwerking van Hogekwartier. Zij gaven aan dat de partners hun inbreng serieus namen. “Met elkaar hebben de leden van deze participatiegroep een positieve bijdrage geleverd aan de stad en de wijken Liendert en Schuilenburg,” vertelt Dieuwke Leveling van de Alliantie. “Vertrouwen, respect voor elkaars belangen, echt luisteren, eerlijkheid en elkaar serieus nemen, zijn de fundamenten van dit participatieproces geweest.” Met soms individuele belangen, maar een collectieve ambitie en de bereidheid echt naar elkaar te luisteren, wisten de deelnemers van de participatiegroep veel te bereiken. Zij hadden invloed op de keuze van architecten, het groen, leefbaarheid en de verkeersbewegingen. Zo waren er bijeenkomsten met architecten
en was er een werkbezoek bij een andere opvanglocatie voor dak- en thuislozen.

Hogekwartier Amersfoort

Nieuwe inzichten voor professionals

De deelnemers van de participatiegroep willen raadsleden, ambtenaren, inwoners en professionals in Amersfoort meegeven dat dit een positief voorbeeld is van een goed participatieproces. De groep kwam tot de conclusie dat het belangrijk is dat zowel deelnemers als professionals bereid zijn om dingen aan te passen. Wethouder participatie Ben van Koningsveld vindt het belangrijk dat de gemeente alle belangen goed in beeld heeft: “Zowel vooraf als tijdens het proces. Zo kunnen we bij het bedenken en uitvoeren van plannen een zorgvuldige afweging maken. Om dit succesvol te kunnen doen, zijn de aanbevelingen van de participatiegroep voor ons zeer waardevol.”

Hogekwartier

Hogekwartier is na een periode van ruim 15 jaar veranderd tot een levendige, nieuwe stadswijk met een mix van comfortabele, duurzame koop- en huurwoningen. Het is nu een stedelijke woonwijk met kwalitatief hoogwaardig openbaar groen, met variatie in bebouwing en een glooiend karakter.
Hogekwartier maakt onderdeel uit van het programma Amersfoort Vernieuwt en is verreweg het grootste project binnen Amersfoort Vernieuwt. Met Amersfoort Vernieuwt werken gemeente Amersfoort met woningcorporaties de Alliantie en Portaal aan betere buurten met goede woningen. Hogekwartier heeft een belangrijke impuls gegeven aan de leefbaarheid in Liendert en Schuilenburg. De wijken hebben door de nieuwbouw een gevarieerder woningaanbod gekregen.