Nieuws
19-6-2024

Amsterdamse corporaties zorgden in 2023 voor meer betaalbare woningen

De Toekomst Amsterdam

De Amsterdamse woningcorporaties hebben in 2023 opnieuw gezorgd voor meer betaalbare woningen. Cijfers werden vandaag gepresenteerd op de jaarbijeenkomst van de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC). De corporaties leverden in totaal 1.912 nieuwe woningen op, waarvan het grootste deel (64%) bestaat uit zelfstandige sociale huurwoningen. Ook het aantal betaalbare woningen voor middeninkomens werd uitgebreid. Verder versnelden de corporaties de verduurzaming van woningen met een slecht energielabel en kwam er een nieuwe aanpak van vocht en schimmel.

Doorbouwakkoord

De Amsterdamse corporaties bezitten ruim 192.000 woningen en ongeveer 38% van de zelfstandige huurwoningen in de hoofdstad. Van deze woningen heeft 93% een huur binnen de sociale huurgrens. Het aantal sociale huurwoningen van corporaties is in 2023 met netto 652 woningen toegenomen. Hoewel de woningvoorraad van corporaties in 2023 net als voorgaande jaren is gegroeid, neemt het aandeel binnen de totale Amsterdamse voorraad af. “Voor grote groepen dreigt wonen in Amsterdam onbetaalbaar te worden als gevolg van stijgende marktprijzen in de vrije huur- en koopsector”, zegt AFWC-directeur Anne-Jo Visser. “Woningcorporaties bieden tegenwicht.” 

In september 2023 ondertekende de AFWC als een van de eerste partijen het Doorbouwakkoord, waarin de gemeente vasthoudt aan de ambitie om jaarlijks 7.500 nieuwe bouwprojecten op te starten. Waar veel projectontwikkelaars afhaakten vanwege de gestegen rente en toegenomen bouwkosten, bleven de Amsterdamse corporaties doorgaan met bouwen.

Wooncomfort

Naast het bouwen van nieuwe woningen, stond de kwaliteit van bestaande corporatiewoningen prominent op de agenda. Bij het verbeteren en verduurzamen van de woningvoorraad lag de focus op het isoleren van woningen met relatief slechte energielabels E, F of G. Corporaties zijn in 2023 hard aan de slag gegaan met het verbeteren van deze woningen. Onder meer in Amsterdam-Noord, waar veel oude huizen staan, is hard gewerkt. Voor honderden bewoners van de Vogelbuurt en de Gentiaanbuurt betekent dat verbeterde, energiezuinigere woningen met nieuwe daken, kozijnen, keukens, badkamers en ventilatiesystemen.

In samenwerking met de gemeente en andere partners is een nieuwe aanpak van schimmel en vocht geïntroduceerd. Wanneer huurders een melding doen bij hun corporatie, horen zij binnen twee weken wat er gaat gebeuren en kan er een deskundige langs worden gestuurd. Anne-Jo Visser: “Waar problemen met vocht en schimmel eerder vooral werden geweten aan onvoldoende ventilatie, kijken we nu sneller wat er bouwkundig en met behulp van specialisten mogelijk is.” Een evaluatie van deze nieuwe aanpak staat gepland voor later dit jaar.

Senang Amsterdam

Blik vooruit

Naast aanpakken was 2023 ook een jaar van vooruitkijken. Goede gesprekken tussen corporaties, gemeente en huurders hebben geleid tot ondertekening van de nieuwe prestatieafspraken 2024-2027. Er komt meer ruimte voor samenwerking met bewoners, voor verbetering van bestaande woningen en prettige buurten. De corporaties gaan 1,5 keer zoveel investeren in de bestaande woningvoorraad als afgelopen jaar. “Het mag dan lastig zijn met zaken als netcongestie, warmtenetten en straks ander beleid vanuit Den Haag, wij weten wat ons te doen staat: Amsterdammers en woningzoekenden met een bescheiden inkomen een goede woning bieden. Nu en in de toekomst.”

2023 in cijfers

  • 1912 nieuwe woningen opgeleverd.
  • 21.400 nieuwe wooncontracten afgesloten.
  • 93% van de corporatiewoningen heeft een huur onder de sociale huurgrens (€880, prijspeil 2024).
  • 35% van huurders met een inkomen tot 120% van het minimum kreeg een eenmalige huurverlaging van gemiddeld €62.
  • €582 was de gemiddelde kale huurprijs van een sociale huurwoning.
  • 11 jaar gemiddelde inschrijftijd bij verhuringen (was 12,5 jaar in 2022).
  • 1976 sociale huurwoningen verhuurd aan mensen in een kwetsbare fase van hun leven.
  • 35 ontruimingen om financiële redenen. Ondanks gestegen kosten voor energie en levensonderhoud en daarmee meer aanmeldingen voor vroegsignalering, is dit aantal stabiel gebleven.
  • Energielabel A (+/++) komt het vaakst voor bij corporatiewoningen (29%). Energielabels E, F, en G vormen samen 12%.