Amersfoort

Schothorst-Zuid Aardgasvrij

Bijzondere projecten

Schothorst-Zuid is de eerste wijk in Amersfoort waar – samen met de wijk – een wijkwarmteplan voor wordt gemaakt. In de zomer van 2018 is de gemeente hiermee gestart. Een wijkwarmteplan moet antwoord geven op vragen als:

  • wat is het meest kansrijk in de wijk: een gezamenlijk warmtenet, individuele oplossingen of zijn er verschillende mogelijkheden?
  • welke energiebron komt er?
  • wat betekent het voor huis- en vastgoedeigenaren, en voor huurders?
  • wat zijn de kosten en hoe kan het worden gefinancierd?
  • hoe kunnen bewoners, ondernemers en andere partijen zich de komende jaren voorbereiden?

Een wijkwarmteplan wordt samen met bewoners, ondernemers en andere partijen uit de wijk opgesteld. Bij het maken van de wijkwarmteplannen zijn, naast de gemeente en wijzelf, Portaal, Omnia Wonen, het energieloket 033Energie en netbeheerder Stedin betrokken. Het is nog niet duidelijk op welke termijn de wijk aardgasvrij wordt. Er is een overgangsperiode van minimaal 8 jaar voordat de wijk van het gas af gaat. Op dit moment is nog niet bekend wanneer die overgangsperiode start voor Schothorst-Zuid.

Waar staan we nu?

In april 2019 zijn er drie vervolgbijeenkomsten geweest in de wijk. Hierin werd verteld wat de hoofdlijnen van het wijkwarmteplan zijn:

De gemeente verzamelt gegevens om het wijkwarmteplan concreet te maken. Dit doen ze onder andere aan de hand van een pilot met tien modelwoningen en een marktconsultatie voor de aanleg van een stadsbreed warmtenet. Ook zijn ze een pilot gestart met een kleine groep huiseigenaren. Het doel is om tien goed geïsoleerde modelwoningen te realiseren op basis van verschillende woningtypes en verschillende gezinssituaties/doelgroepen. Zo leren ze met elkaar wat de (technische en financiële) mogelijkheden zijn om de huizen in de wijk aan te passen naar een gewenst isolatieniveau en voor te bereiden op een aardgasvrije wijk. De deelnemers worden begeleid bij hun keuzes op het gebied van huisaanpassingen, warmtebron en financiering. De begeleiding wordt – op verzoek van de gemeente – gedaan door het energieloket 033Energie, die ook o.a. netbeheerder Stedin hierbij betrekt. Regelmatig bespreekt de gemeente het proces en de voortgang van pilot en wijkwarmteplan met een groepje wijkbewoners.

Achtergrondinformatie

Informatiemarkt Schothorst-Zuid Aardgasvrij (24 november 2018)

Startbijeenkomsten (zomer 2018) Schothorst-Zuid:

Op zoek naar een woning?

Ga naar woning zoeken