Amersfoort

Herontwikkeling Bosweg-Kelvinstraat-Reaumurstraat

Nieuwbouw

De Alliantie wil de twee-hoog portiekflats aan de Kelvinstraat slopen en vervangen voor nieuwbouw. De bewoners van deze 24 woningen zijn hierover voor het eerst al in 2019 geïnformeerd. Pas zijn de bewoners door de Alliantie uitgenodigd om in gesprek te gaan over de voorgenomen sloop, de persoonlijke gevolgen en het door te lopen traject. Dit is voor de Alliantie ook het moment om met de wijk en buurt te gaan verkennen wat er voor hen belangrijk is bij een vernieuwingsplan voor de plek.

Een nieuw plan
De Alliantie verwacht dat er meer dan 24 woningen voor met name 1- en 2-persoons gezinnen kunnen worden teruggebouwd. Een nieuw plan draagt bij aan de woningbehoefte van Amersfoort en doorstroming in de wijk. De openbare ruimte op en rond de plek Bosweg/Kelvinstraat/Reaumurstraat kan dan ook beter worden ingericht, waardoor het groen nog meer een functie krijgt voor de buurt. Daarbij horen ook de beide wegen die de plek omringen, de Kelvinstraat en de Reaumurstraat. Beide zijn al enige tijd aan herinrichting en vernieuwing toe.

Ook de buurt wordt betrokken
De plek in het Leusderkwartier heeft voor de direct omwonenden waarde(n). Daarom worden zij ook betrokken bij het maken van de plannen. Het doel daarbij is om samen het gebied te verkennen en op te halen wat voor deze groep belangrijk is. Door belangen, kansen en zorgen in beeld te brengen en gebruik te maken van ideeën en kennis van deze mensen, kunnen plannen worden verbeterd. De Alliantie werkt samen met een bureau dat hiervoor een bewezen methode heeft. (https://www.jso.nl/onze-opdrachten/omgevingswalkshop/).

Vervolg
Na de eerste participatie met bewoners, omwonenden en andere stakeholders worden er kaders voor inhoud en proces opgesteld. Deze worden na afstemming met belanghebbenden ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Op basis van de vastgestelde kaders wordt het plan verder uitgewerkt.