Woning gekocht met koopgarant?

Terugkoop Koopgarantwoning van de Alliantie

Je hebt een huis van de Alliantie gekocht met Koopgarant. Als je besluit om je huis te verkopen, moet je het terugverkopen aan de Alliantie. De Alliantie is dan verplicht om het huis van jou terug te kopen. Dat is wat we noemen de terugkoopgarantie. De verkoopprocedure aan de Alliantie volgt een vast stappenplan. Belangrijke informatie over de voorwaarden voor de terugverkoop van je huis aan de Alliantie vind je in de Koopgarantvoorwaarden, die je kunt terugvinden in de koopovereenkomst.

Koopgarant

De verkoopprocedure in 5 stappen

Stap 1 - Terugkoopverzoek

Wil je je huis aan de Alliantie verkopen? Start de terugkoopprocedure door een e-mail te sturen naar
verkoop@de-alliantie.nl met je verzoek. Voeg je contactgegevens, een kopie van je legitimatiebewijs en je handtekening toe. Als je met iemand anders het huis hebt gekocht, voeg dan ook hun legitimatiebewijs toe. Na ontvangst van je verzoek krijg je een ontvangstbevestiging van de Alliantie. Binnen drie maanden regelt Stichting OpMaat, namens de Alliantie, de terugkoop van je huis. Jouw medewerking is hierbij belangrijk.

Stap 2 - Taxatie woning

Nadat we je terugkoopverzoek hebben ontvangen, mag je zelf een taxateur kiezen. Deze taxateur bepaalt de marktwaarde van je woning via een taxatie. Als er veel verbouwd is, kan een bouwtechnische beoordeling nodig zijn. De taxateur en de bouwkundig expert nemen contact met je op voor een afspraak. De kosten voor de taxatie worden door de Alliantie betaald, tenzij je besluit de woning niet terug te verkopen of als je je eigen taxateur inschakelt. In dat geval zijn de kosten voor de taxatie en administratie € 750,- als je afziet van de verkoop.

Stap 3 - Terugkoopprijs

De terugkoopprijs van je woning wordt vastgesteld aan de hand van de taxatie. Deze prijs staat niet ter discussie. Binnen zes weken na de taxatiedatum ontvang je het taxatierapport en de berekening van de terugkoopprijs. Bekijk het voorbeeld van de berekening van de terugkoopprijs.

Stap 4a - Terugkoopovereenkomst

Als je akkoord gaat met de terugkoopprijs, zal de makelaar of notaris een terugkoopovereenkomst opstellen. Ook wordt deze getekend bij de makelaar of de notaris. Belangrijk: als je afziet van de verkoop na het opstellen van de terugkoopovereenkomst, betaal je € 1000,-. Dit geldt ook als je niet reageert op het aanbod van de Alliantie binnen de termijn van twee weken. Wij gaan er dan vanuit dat je de verkoop hebt ingetrokken.

Stap 4b - Geschillenregeling

Als je het niet eens bent met de getaxeerde waarde van je woning, heb je de mogelijkheid om gebruik te maken van de geschillenregeling van Koopgarant. In dit geval wordt de waarde van je woning bepaald door een team van drie nieuwe taxateurs. Deze waarde is bindend voor zowel jou als de Alliantie. De kosten van deze geschillenregeling worden gedeeld: jij betaalt de helft en de Alliantie betaalt de andere helft. Het is ook mogelijk dat de Alliantie een beroep doet op de geschillenregeling.

Stap 5 - Overdracht

Zodra wij de ondertekende terugkoopovereenkomst van jou hebben ontvangen, plannen we een afspraak bij de notaris voor de terugkoopoverdracht. Op de dag van de overdracht, tijdens de eindinspectie, loopt de Alliantie of de makelaar samen met jou door de woning. Hiermee wordt de verkoop van jouw woning aan de Alliantie afgerond.

Vaststellen van de terugkoopprijs

De Alliantie bepaalt de terugkoopprijs op basis van de marktwaarde van je woning. Een onafhankelijke taxateur taxeert je woning en stelt een rapport op. De terugkoopprijs wordt hieruit afgeleid, rekening houdend met het kortingspercentage bij de aankoop, vermeld in de koopovereenkomst. Onderhandelen over de terugkoopprijs is niet mogelijk. Bij geschillen over de berekende prijs kun je gebruikmaken van de geschillenregeling, waarbij een team van drie nieuwe taxateurs de waarde bepaalt. Kosten worden gedeeld: jij betaalt de helft en de Alliantie de andere helft.

Waardestijging of waardedaling

Eventuele waardestijging of -daling van je woning deel je met de Alliantie. Bij waardestijging deel je de winst, bij waardeverlies deel je het verlies. De verhouding waarin dit gebeurt, hangt af van het gekozen kortingspercentage bij de aankoop, terug te vinden in de koopovereenkomst. Investeringen in verbouwingen worden apart vermeld in het taxatierapport. Waardestijging door zelf aangebrachte verbeteringen deel je niet. Let op: de getaxeerde marktwaarde van een verbouwing is vaak lager dan de gemaakte kosten.

Geschillenregeling: onenigheid over de taxatie

Bij geschillen over de taxatie van je woning geldt de geschillenregeling. Als een van beide partijen hierop een beroep doet, wordt een team van drie nieuwe taxateurs ingeschakeld. Deze taxateurs bepalen gezamenlijk de marktwaarde van je woning. Jij kiest één taxateur, de Alliantie kiest er ook één, en samen selecteren ze een derde collega. Deze taxateurs moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en stellen gezamenlijk een taxatierapport op. De Alliantie berekent de terugkoopprijs op basis van dit rapport. De terugkoopprijs is bindend voor zowel jou als de Alliantie. Kosten van deze geschillenregeling worden gedeeld: jij betaalt de helft, de Alliantie de andere helft van de taxatiekosten.

Rekenvoorbeelden | Wat krijg je bij terugkoop?

Voorbeeld 1 | Waardestijging

Marktwaarde bij aankoop € 200.000
Aankoopprijs (bij korting 25%) € 150.000
Marktwaarde bij terugkoop € 220.000
Waardestijging (€ 220.000 -
€ 200.000)
€ 20.000
   
Terugkoopprijs woning  
   
Aankoopprijs
€ 150.000
Plus 62,5% van de waardestijging* € 12.500
De terugkoopprijs van de woning is € 162.500
Winst   € 12.500

Voorbeeld 2 | Waardedaling

Marktwaarde bij aankoop € 200.000
Aankoopprijs (bij korting 25%) € 150.000
Marktwaarde bij terugkoop € 190.000
Waardedaling (€ 190.000 -
€ 200.000)
€ 10.000
   
Terugkoopprijs woning  
   
Aankoopprijs € 150.000
Min 62,5% van de waardedaling* € 6.250
De terugkoopprijs van de woning is € 43.750
Verlies   € 6.250

*De mate waarin je het verlies of de winst deelt, hangt af van het kortingspercentage dat je hebt gekozen bij de aankoop van de woning. Je kunt het kortingspercentage en de bijbehorende verdeling terugvinden in de Koopovereenkomst.

Voorbeeld 3 | Waardestijging met verbouwing

De waarde van je woning is met € 5.000 gestegen door verbeteringen aan de keuken en badkamer.

Marktwaarde bij aankoop € 200.000
Aankoopprijs (bij korting 25%) € 150.000
Marktwaarde bij terugkoop (incl. verbeteringen) € 225.000
Marktwaarde bij terugkoop (excl. verbeteringen) € 220.000
Waardestijging (€ 220.000 -
€ 200.000)
€ 20.000
   
Terugkoopprijs woning  
   
Aankoopprijs € 150.000
Plus 62,5% van de waardestijging* € 12.500
Plus waarde verbouwing € 5.000
De terugkoopprijs van de woning is € 167.500
Winst   € 17.500 
Geldzaken

Verbouwing of verbetering

Bij verbouwingen is het essentieel dat ze correct zijn uitgevoerd en voldoen aan wettelijke regels. Vaak is een vergunning van de gemeente nodig en bij appartementen mogelijk ook toestemming van de Vereniging van Eigenaars (VvE). Verbouwingen die niet voldoen aan de regels en voorschriften moeten worden hersteld of opnieuw worden uitgevoerd volgens de juiste procedures. Zorg ervoor dat je alle relevante documenten bij de hand hebt wanneer de taxateur langskomt. Soms schakelt de Alliantie een expert in voor een bouwtechnische beoordeling, die de uitvoering en vereiste vergunningen beoordeelt. Let op: slijtage, schade aan de woning of slecht uitgevoerde verbouwingen kunnen de waarde verminderen.

Bij de overdracht draag je de woning over aan de Alliantie. Dit gebeurt officieel bij de notaris. Samen met de Alliantie of de makelaar loop je door de woning. Bij oplevering moet de woning leeg en schoon zijn. In de meeste gevallen moeten ook gordijnen, lamellen, laminaat en vloerbedekking verwijderd worden, tenzij je andere afspraken maakt met de Alliantie. Duurzame spullen zoals een houtkachel mag je soms achterlaten, maar maak hierover afspraken bij de terugkoop. Voor de taxatie geef je aan welke spullen je in de woning wilt achterlaten, zoals een vaatwasser. De taxateur voegt dit toe aan het taxatierapport. Je moet de genoemde zaken in goede staat achterlaten volgens het rapport. Let op: zorg ervoor dat de woning goed wordt opgeleverd om uitstel van de terugkoop te voorkomen.

Heb je een vraag?

Heb je een vraag over de verkoop van je woning met koopgarant?