Waarom verkoopt

de Alliantie woningen?

Het tekort aan betaalbare woningen is groot. Dit neemt de komende jaren alleen maar toe. Er zijn dus meer woningen nodig. Hoe dragen wij ons steentje bij?

Kinderen stoepkrijten

Nieuwbouw betalen door verkoop

We willen zoveel mogelijk mensen een betaalbare woning bieden. Daarom bouwen we nieuwe huizen, transformeren bestaande panden, bieden tijdelijke huisvesting en stimuleren doorstroming. Nieuwbouw en verbouw betalen we met de inkomsten uit huur. Maar dat is niet voldoende. Door ook te verkopen kunnen we meer woningen bouwen en verbouwen.

Wist je dat...

… we door 1 woning te verkopen we 2 nieuwe sociale huurwoningen kunnen bouwen? Dat betekent dat we niet 1 maar 3 huishoudens een (t)huis kunnen geven.

Voorrang voor sociale huurders

Huurders van een sociale huurwoning krijgen bij ons voorrang bij het kopen van een woning. Laat je een sociale huurwoning achter en koop je een woning, dan ben je een doorstromer. Juist door die doorstroom kunnen we nóg meer mensen aan een woning helpen die past bij hun situatie.

Verkoop brengt verhuisbeweging op gang

Verkoop van woningen is ook goed voor doorstroming op de woningmarkt. Doordat we voorrang geven aan mensen die een huurwoning achterlaten, komt een verhuisbeweging op gang. De vrijgekomen huurwoning verhuren we aan mensen die op de wachtlijst staan. Zo wonen meer mensen in een huis dat past bij hun situatie.

Waarom verkoop voor doostroming zorgt

Woning kopen

Wil jij een woning kopen van de Alliantie? Dat is mooi, want zo komt er weer een sociale huurwoning vrij voor een woningzoekende. Lees de 10 meest gestelde vragen over het kopen van een woning of zoek een huis.

Heb je een vraag?

Bekijk de veelgestelde vragen over kopen of huren met voorrang, over doorstroming en andere onderwerpen die hier mee te maken hebben.