Door corona werken we anders. Onze balies zijn gesloten. Je kan een reparatie zelf online aanvragen. De wachttijden zijn langer, we vragen daarvoor je begrip. Regel je woonzaken gemakkelijk in Mijn Alliantie of neem contact op via chat of telefoon.
Veelgestelde vragen

Huur opzeggen

Hoe zeg ik de huur op? Hoe zeg ik de huur op?

LET OP: door het coronavirus passen we onze werkwijze aan. Uw huur opzeggen gaat iets anders dan normaal. Lees het in onze veelgestelde vragen over corona: Wat als ik nu mijn huur opzeg?


U kunt de huur makkelijk zelf opzeggen in Mijn Alliantie. Dat moet minstens één maand vanaf de eerste werkdag waarop wij uw opzegging ontvangen. De maximale opzegtermijn is 3 maanden vóór het einde van de laatste huurdag. Als u een vrijesectorwoning huurt, staat de opzegtermijn  in uw huurcontract.

Let op: u kunt de huur niet telefonisch opzeggen. En u kunt de huur alleen voor uzelf opzeggen. Als u de huur wilt opzeggen voor iemand die is overleden gaat dat op een andere manier.

Na opzegging van de huur ontvangt u een brief waarin we uw opzegging bevestigen. Hierin staat waar en wanneer u de huissleutels kunt inleveren. Bij het inleveren van de sleutels geeft u ook het ingevulde meterstandenformulier af en (eventueel) het ingevulde overnameformulier. Let er op dat u de woning op de juiste wijze oplevert.

Huur opzeggen via Mijn Alliantie, stap voor stap uitgelegd:


Hoe zeg ik de huur op van een overleden huurder? Hoe zeg ik de huur op van een overleden huurder?

Als een huurder van een van onze woningen overlijdt, moet de huur worden opgezegd binnen de opzegtermijn van één maand. Als nabestaande kunt u de huur opzeggen voor een overleden huurder met het formulier huur opzeggen in verband met overlijden. Het ingevulde formulier - met een (digitale) kopie van de overlijdensakte of rouwkaart - stuurt u naar ons via het contactformulier.

Totdat de huur beëindigd wordt, zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Als er geen nabestaanden zijn, eindigt de huur automatisch aan het einde van de tweede kalendermaand, na de maand waarin de huurder overleed.Hoe zeg ik de huur op als er iemand achterblijft? Hoe zeg ik de huur op als er iemand achterblijft?

Wanneer een medehuurder (iemand die ook op het huurcontract staat) de woning verlaat, en u blijft achter, hebben we meer nodig dan alleen een opzegging. 

Medehuur beëindigen
Als u samen huurt en dat wilt beëindigen, moet u met elkaar bepalen wie de huurovereenkomst voortzet. Komt u er niet uit, dan kan de kantonrechter een uitspraak doen. De opzegtermijn van een woning is een maand. Voordat wij de naam op het huurcontract wijzigen, moet degene die de woning verlaat schriftelijk afstand doen van alle rechten en plichten van de woning. Wij hebben van deze persoon nodig:

Bij echtscheiding of geregistreerd partnerschap
Ook als u uit elkaar gaat, bepaalt u zelf wie er in de woning achterblijft. Als u er samen niet uitkomt, wijst de rechter de woning toe aan één partij. Diegene die weggaat moet schriftelijk afstand doen van alle rechten en plichten van de woning. Wij hebben van deze persoon nodig:

  • Een opzeggingsformulier  dat door alle huurders op het huurcontract is ondertekend, stuur dit naar ons via het contactformulier;
  • Kopie echtscheidingsvonnis van de rechtbank waarin wordt vermeld aan wie de woning is toegewezen;
  • Een bewijs van inschrijving van de echtscheiding in het BRP (Basis Registratie Personen van uw gemeente).


Kan ik de laatste huurdag nog wijzigen na opzegging? Kan ik de laatste huurdag nog wijzigen na opzegging?

U heeft bij het opzeggen van de woning gemeld wanneer u uit de woning vertrekt. Dit noemen we de laatste huurdag. U kunt deze dag alleen wijzigen als er nog geen nieuwe huurder gevonden is. Als dit wel het geval is kan het meestal niet.

U kunt uw vraag om een laatste huurdag te wijzigen aan ons sturen via het contactformulier

Moet ik een nieuw adres doorgeven na huuropzegging? Moet ik een nieuw adres doorgeven na huuropzegging?

Als u de huur wilt opzeggen moet u het adres opgeven van de woning waar u naartoe verhuist. Dat is zo opgenomen in de huurovereenkomst:

'Huurder verklaart voor de uitvoering van de huurovereenkomst te hebben gekozen in het gehuurde totdat hij, bij het einde van deze huurovereenkomst, zijn nieuwe adres aan de verhuurder zal hebben medegedeeld.'

Wij nemen de huuropzegging alleen in behandeling als u het nieuwe adres aan ons doorgeeft.