Huur opzeggen

Hoe zeg ik de huur op? Hoe zeg ik de huur op?

LET OP: door het coronavirus passen we onze werkwijze aan. De huur opzeggen gaat iets anders dan normaal. Lees het in onze veelgestelde vragen over corona: Wat als ik nu mijn huur opzeg?

De huur zeg je gemakkelijk zelf op in Mijn Alliantie. De minimale opzegtijd is één maand vanaf de eerste werkdag waarop wij je opzegging ontvangen. De maximale opzegtermijn is 3 maanden vóór het einde van de laatste huurdag. Als je een vrijesectorwoning huurt, staat de opzegtermijn in het huurcontract.

Als je de huur wilt opzeggen moet je je nieuwe adres doorgeven, anders kunnen we het niet doorvoeren. Dat staat zo in de huurovereenkomst

Na het opzeggen van de huur ontvang je een brief waarin we de opzegging bevestigen. Hierin staat waar en wanneer je de huissleutels kunt inleveren en hoe je de woning op de juiste wijze oplevert.

Over Mijn Alliantie
Mijn Alliantie is een persoonlijke online omgeving. Als je een account hebt, kan je vanaf je computer, tablet of telefoon inloggen en zelf veel van je woonzaken regelen. Dat is makkelijk, veilig en snel!

  • Veilig je gegevens inzien en aanpassen;
  • Reparaties en overlast melden;
  • Je huur inzien, betalen of opzeggen.


Ga naar Mijn Alliantie.Hoe zeg ik de huur op van een overleden huurder? Hoe zeg ik de huur op van een overleden huurder?

Als een huurder van de Alliantie overlijdt, moet de huur worden opgezegd binnen één maand. Een nabestaande kan de huur opzeggen voor een overleden huurder met het formulier huur opzeggen na overlijden. Stuur het ingevulde formulier - met een (digitale) kopie van de overlijdensakte - naar ons toe via het contactformulier.

Totdat de huur beëindigd wordt, zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor het betalen van de huur. Als er geen nabestaanden zijn, eindigt de huur automatisch aan het einde van de tweede kalendermaand, na de maand waarin de huurder overleed.Hoe zeg ik de huur op als er iemand achterblijft? Hoe zeg ik de huur op als er iemand achterblijft?

Het kan gebeuren dat één van de twee huurders op het huurcontract staan verhuist, en de ander blijft. Dan hebben we meer nodig dan alleen een opzegging. 

Medehuur stopzetten
Als je niet meer samen wilt huren, moet je samen bepalen wie de huurovereenkomst voortzet. Kom je er niet uit, dan kan de kantonrechter een uitspraak doen. 

De opzegtermijn van een woning is een maand. De persoon die de woning verlaat, moet schriftelijk afstand doen van alle rechten en plichten van de woning. Dan kunnen we de naam op het huurcontract aanpassen naar degene die blijft.

Voordat we het contract kunnen aanpassen, stuur je deze informatie naar ons via het contactformulier:

  • Een formulier Huuropzegging medehuurder dat door alle huurders op het huurcontract is ondertekend;
  • Het nieuwe woonadres van de vertrekkende huurder.

Bij echtscheiding of geregistreerd partnerschap
Ook als je uit elkaar gaat, bepalen jullie zelf wie er in de woning achterblijft. Als je er samen niet uitkomt, wijst de rechter de woning toe aan één partij. Diegene die weggaat moet schriftelijk afstand doen van alle rechten en plichten van de woning. 

Voordat we het contract kunnen aanpassen, stuur je de nodige informatie naar ons via het contactformulier:

  • Een Huuropzegging medehuurder dat door alle huurders op het huurcontract is ondertekend;
  • Een kopie echtscheidingsvonnis van de rechtbank waarin staat aan wie de woning is toegewezen;
  • Een bewijs van inschrijving van de echtscheiding in het BRP (Basis Registratie Personen van je gemeente).


Kan ik de laatste huurdag wijzigen? Kan ik de laatste huurdag wijzigen?

Bij het opzeggen van de woning heb je doorgegeven wanneer je uit de woning vertrekt. Dit noemen we de laatste huurdag. Deze dag kan je alleen wijzigen als er nog geen nieuwe huurder gevonden is. Als dit wel het geval is, kan het meestal niet.

Als je de laatste huurdag wilt veranderen neem je contact met ons op via het contactformulier