De Groene Bron

Gemeente Soest en de Alliantie werken samen aan een mooi plan voor de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat in Soest.

Algemeen

Gemeente Soest en de Alliantie werken samen aan een mooi plan voor de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat in Soest. Omwonenden en geïnteresseerden mogen daaraan meedoen.

Een plek met betaalbare woningen
De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om een woningbouwplan te maken voor het voormalige werfterrein. Het is de bedoeling dat er sociale huurwoningen komen, voor bijvoorbeeld starters en senioren. Op 18 november 2019 startte het participatieproces voor de herontwikkeling. Dit gebeurde met een inloopbijeenkomst. Tijdens deze avond werd informatie gegeven over de geplande herontwikkeling. Ook werd uitgelegd wat de kaders en uitgangspunten zijn en konden belanghebbenden en omwonenden wensen of aandachtspunten kenbaar maken.

Samen met betrokken inwoners
Betrokken inwoners denken mee in werfsessies. Tijdens deze sessies wordt - samen met ontwerpbureaus Change.nl (stedenbouw/architectuur) en bureau Dijk&Co (landschapsarchitectuur) - de basis gelegd voor het nieuwe stedenbouwkundige plan. De uitkomst van deze sessies worden gepresenteerd in een openbare bijeenkomst. Daarna wordt het definitieve plan aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.

De werfsessies
1e werfsessie (16 december 2019)
2e werfesessie (27 januari 2020)
Filmpje 3e werfsessie
Digitale afsluitende werfsessie (6 mei 2020)

Werfsessie 1.jpg

Veel belangstellenden bezochten de inloopavond 15 maart die gemeente Soest en de Alliantie organiseerden om de plannen te presenteren voor de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat in Soest.

Het project
Eind januari 2022 is het bestemmingsplan voor het oude gemeentewerf terrein aan de Molenstraat 157a onherroepelijk geworden. Het plan maakt de bouw van 56 (sociale) huurwoningen mogelijk, geschikt voor o.a. starters en senioren. De bouw van de woningen is half november gestart.

Inloopbijeenkomst voor omwonenden
Om omwonenden te betrekken bij de plannen zijn de bewoners die dichtbij het project wonen uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op dinsdagavond 15 maart. Belangstellenden konden de plannen bekijken en hun vragen stellen.

Om de vragen zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, waren de Alliantie, de architect Dijk&Co, de landschapsarchitect Change.nl en de aannemer aanwezig. Ook waren specialisten van de gemeente aanwezig om vragen te beantwoorden over verkeer/parkeren en groen/waterhuishouding.

Dit is de link naar het filmpje dat een goede indruk geeft hoe het in de toekomst wordt.