De Groene Bron

Betaalbaar wonen in het groen

De Groene Bron in Soest

Soest krijgt er 56 betaalbare huurwoningen bij. De woningen komen op de voormalige gemeentewerf aan de Molenstraat. Gelegen in het groen en heel centraal in Soest. We startten in oktober 2022 met de bouw van de woningen.

Participatie 

Samen met de gemeente Soest werkten wij aan een plan voor de herontwikkeling van de voormalige gemeentewerf. Ook betrokken omwonenden en geïnteresseerden dachten mee. In verschillende werfsessies konden zij hun mening geven. De uitkomst van deze sessies presenteerden we in een openbare bijeenkomst. Daarna werd het definitieve plan aan de gemeenteraad aangeboden ter besluitvorming.

Beschikbaarheid 

De vraag naar sociale huurwoningen is groot en neemt de komende jaren verder toe. De Alliantie wil meer mensen aan een betaalbare en passende woning helpen. Daarom bouwen we extra woningen en stimuleren we doorstroming. Dit project in Soest is daar een goed voorbeeld van.

56 betaalbare huurwoningen

De Groene Bron biedt ruimte aan 56 betaalbare huurwoningen. Het gaat om 42 sociale huurappartementen, waarvan 22 met 2 kamers en 20 met 3 kamers. Daarnaast 7 sociale eengezinswoningen met 2 slaapkamers en 7 middeldure eengezinswoningen met 3 slaapkamers

Energieneutraal

We bouwen de woningen gasloos en bijna energieneutraal. Ook krijgen alle woningen een warmtepomp en zonnepanelen.

Doelgroep

Wij willen dat zoveel mogelijk mensen kunnen doorstromen naar een woning die past bij hun woonwensen en levensfase. De Groene Bron biedt woningen die geschikt zijn voor een brede doelgroep. Van starters en senioren tot gezinnen met kinderen.  

Planning

De bouw van de woningen startte in oktober 2022. We verwachten de woningen begin 2024 op te leveren.  

Interesse & contact

Zou jij wel willen wonen in de Groene Bron? De woningen komen begin 2024 in de verhuur. De sociale huurwoningen bieden we aan via Woningnet. Op onze eigen website vind je het aanbod middensegment huurwoningen

Informatiebrief | maart 2023

Heb je vragen over het project? Mail naar degroenebron@de-alliantie.nl.