Geen status
Laatst bijgewerkt 21-2-2024

Voormalig NCCW-gebouw 

Nieuwbouw in Almere Haven 

Het voormalig NCCW-gebouw gaan we slopen. Op deze plek komen 250 tot 300 nieuwe woningen. 

Project

Aan de Markenlaan in Almere Haven slopen we het voormalig NCCW-gebouw. Op het terrein willen we 250 tot 300 nieuwe woningen bouwen. Dit moet een mix van huur- en koopwoningen worden. De plannen voor deze nieuwbouw maken we samen met de gemeente Almere. Ook zullen we met omwonenden in gesprek gaan om hun verwachtingen in kaart te brengen. Waarschijnlijk starten we hiermee in het voorjaar van 2024.  

Sloop 

Het gebouw bevat asbest. Inmiddels is in kaart gebracht waar de asbest zit. Een gespecialiseerd bedrijf zal het asbest op een veilige manier verwijderen. Daarna kunnen we met de sloop beginnen. In verband met de aanwezigheid van vleermuizen in het gebouw pakken we dit in fases aan. Dit betekent dat we maatregelen treffen om de vleermuizen naar een andere plek te verhuizen. Dit zijn we wettelijk verplicht. 

Een passende woning voor iedereen 

De vraag naar huurwoningen is groot en neemt de komende jaren verder toe. Wij willen meer mensen aan een betaalbare en passende woning helpen. Daarom bouwen we extra woningen en stimuleren we doorstroming. Ook bieden we tijdelijke huisvesting en transformeren we kantoorpanden tot woningen. Ook het slopen van gebouwen om plaats te maken voor betaalbare en duurzame woningen hoort hierbij. Zo breiden we onze woningvoorraad uit.  

Doelgroep

Er komt een mix van huur- en koopwoningen. De exacte doelgroepen voor de woningen, zijn op dit moment nog niet bekend. 

Voorrang op woning

Mensen die een sociale huurwoning achter laten, hebben voorrang op een middensector of vrije sector huurwoning en op koopwoningen.

Planning

In oktober 2023 start een gespecialiseerd bedrijf met de asbestverwijdering. De sloop start in november 2023. Doordat we de vleermuizen moeten beschermen, slopen we in 3 fases.  

  • November 2023: start fase 1 (rood). 
  • December 2023: start fase 2 (groen). Dit werk duurt ongeveer 4 maanden.  
  • Najaar 2024: fase 3 (paars): dit deel van het gebouw is voorlopig voor vleermuizen. Dit duurt waarschijnlijk tot het najaar van 2024.  

Impressies en foto's

Fases sloop
Het terrein van het NNCW-gebouw
Interesse en contact

Interesse en contact

Heb je een vraag over de sloop van het NCCW-gebouw of over de nieuwe plannen op dit terrein? Mail dan naar Ontwikkelmanager Gerbrand van Rootselaar, gvanrootselaar@de-alliantieontwikkeling.nl 

Inschrijven of reageren op een woning is nog niet mogelijk. De verhuur en verkoop start nog niet. We melden het hier als je kunt reageren op een woning.