Lezen in de tuin
Over wonen

Schutting plaatsen: dit zijn de regels voor erfafscheiding

Een beetje privacy in de tuin maak je met behulp van een erfafscheiding. Dus een schutting of een hoge heg tussen jouw tuin en die van de buren. Maar hoe hoog mag die schutting zijn? En deel je de kosten met je buren? Dit zijn de regels bij een erfafscheiding.

Check eerst waar de erfgrens ligt

Een erfafscheiding is een bouwwerk of beplanting waarmee je de grens tussen twee erven aangeeft. Denk aan een schutting, muur, pergola, heg of hek. Wil je een erfafscheiding plaatsen? Zorg dan dat je weet wat je rechten en plichten zijn. Ruzie met de buren gaat namelijk vaak over bomen, schuttingen en het gebruik van elkaars terrein. De regels voor de erfafscheiding vallen onder het burenrecht. Check om te beginnen in de notariële akte waar de erfgrens ligt. Geen idee? De erfgrens kun je opvragen bij het Kadaster.

Op de erfgrens

De schutting en iedere andere vorm van erfafscheiding plaats je meestal op de erfgrens. Dit betekent dat de erfafscheiding zowel van jou als van je buren is. Je betaalt dan ook allebei de helft van de kosten. Het gaan dan om de kosten van de aanschaf, maar ook om de kosten van het onderhoud. En wil je een andere erfafscheiding? Dan doe je dit altijd in overleg. Aan jouw kant van de erfafscheiding mag je doen wat je wilt. Dus snoeien, schilderen of voorzien van decoratie. Pas wel op met schroeven en spijkers. Die mogen namelijk niet over de helft van de dikte van de erfafscheiding komen.

Op eigen grond

Willen je buren niet meebetalen aan een erfafscheiding? Zet de schutting of heg dan op je eigen grond. Je betaalt dan alles zelf. Maar je hebt ook alle vrijheid om te bepalen hoe de erfafscheiding eruitziet. Behalve dan dat er geen ramen in de schutting mogen komen. Wil je burenruzie voorkomen? Dan doe je er wel verstandig aan om vooraf bij je buren aan te geven wat je gaat doen.

Op grond van de buren

Staat de erfafscheiding op de grond van de buren? Vraag dan altijd eerst toestemming om er aan jouw kant iets aan te doen. Denk bijvoorbeeld aan het schilderen van de schutting of er een klimplant tegenop laten groeien. Een heg of andere groene afscheiding mag je aan jouw kant wel zonder toestemming snoeien. Vind je de erfafscheiding met de buren niet mooi? Plaats dan nog een afscheiding op je eigen grond. Dan ben je weer eigen baas.

Hoe hoog mag een erfafscheiding zijn?

Een schutting, muur of hek op de erfgrens achter je huis mag maximaal 2 meter hoog zijn. Wil je een hogere afscheiding dan moet je een vergunning bij de gemeente aanvragen. Voor een erfafscheiding voor je huis gelden andere regels. Voor je huis mag een niet-natuurlijke erfafscheiding maximaal 1 meter hoog zijn. Een natuurlijke erfafscheiding mag hoger zijn. Het gaat dan om bomen, planten en struiken. Maar let op, een boom moet minimaal 2 meter van de erfgrens staan. Voor planten en struiken geldt dat ze minimaal 50 centimeter van de erfgrens moeten staan.  

Kindjes kijken door schutting