Woonfraude en onderhuur

Hoe meld ik woonfraude? Hoe meld ik woonfraude?

Als je denkt dat iemand zijn of haar woning onderverhuurt, of je denkt dat er een andere vorm van woonfraude gebeurt, meldt dit dan bij ons. Geef het ook door als je ziet dat een woning lang leeg staat of is gekraakt. We willen namelijk dat woningen worden toegewezen aan mensen voor wie ze bedoeld zijn. 

Meldingen behandelen wij altijd vertrouwelijk. Je mag woonfraude anoniem melden, maar we vinden het dan wel prettig als wij je daarna nog mogen benaderen voor meer informatie.

Stuur ons bij (een vermoeden van) woonfraude een e-mail:

Gooi & Vechtstreek: woonfraudegev@de-alliantie.nl
Amsterdam: woonfraudeamsterdam@de-alliantie.nl
Amersfoort: woonfraudeamersfoort@de-alliantie.nl
Almere: woonfraudealmere@de-alliantie.nl

Mag ik mijn woning verhuren? Mag ik mijn woning verhuren?

Huurders mogen een woning (of een deel ervan) alleen met toestemming van de Alliantie aan anderen verhuren of in gebruik geven, en onder bepaalde voorwaarden. Dit noemen we huisbewaring. Zonder toestemming is het onderhuur, dit zien wij als woonfraude. Het maakt niet uit of je geld ervoor krijgt of niet. Je mag je woning niet verhuren als vakantiewoning via websites zoals Airbnb. Maar je mag je woning óók niet zonder onze toestemming verhuren of in gebruik geven aan kinderen, familieleden of vrienden.

Waarom mag je je woning niet verhuren?
Er zijn lange wachtlijsten voor een sociale huurwoning. Veel mensen zijn op zoek naar een (ander) huis. De Alliantie werkt hard aan voldoende betaalbare woningen. Als je je sociale huurwoning verhuurt aan iemand die misschien (nog) niet een sociale huurwoning zou krijgen, betekent dat dat andere mensen minder kans krijgen. Ook vinden we dat een bewoner geen winst mag maken met een sociale huurwoning.


Wat doe ik als ik hennepteelt vermoed? Wat doe ik als ik hennepteelt vermoed?

Een huurder mag een woning niet gebruiken voor kweken van hennepplanten. Dit geldt voor het hele huis, dus ook voor de berging, schuur, zolder of kruipruimte. De huurder is verantwoordelijk voor wat er in zijn huis gebeurt, dus óók als iemand anders hennep kweekt in de woning. Dit staat beschreven in de algemene huurvoorwaarden van je huurovereenkomst.

Als je hennep kweekt in je woning, vraagt de Alliantie bij de rechter ontbinding van de huurovereenkomst aan. Dat betekent dat je je woning kwijtraakt. Denk je dat iemand in je buurt illegaal hennep kweekt? Let op de volgende signalen:

 • De woning heeft afgeplakte ramen en deuren - zodat de verlichting van buitenaf niet zichtbaar is;
 • Er is een zoemend geluid - van ventilatoren - hoorbaar; 
 • Er wordt veel stroom gebruikt: er is illegale stroomaftap van de elektrameter -  hennepplanten hebben veel warmte en licht nodig;
 • Vanwege de warmte blijft er in de winter op een deel van het dak geen sneeuw liggen.

Als je denkt dat er in uw buurt een hennepkwekerij zit, geef dit dan door aan de politie: (0900) 88 44, of de landelijke kliklijn meld misdaad anoniem: (0800) 70 00. Het is belangrijk om het ook te melden bij de Alliantie. Wij gaan vertrouwelijk om met je gegevens.

Wat doen we aan woonfraude? Wat doen we aan woonfraude?

De Alliantie neemt woonfraude heel serieus. Wij onderzoeken alle meldingen - ook anonieme. Ook sporen we zelf woonfraude op. Samen met gemeenten en andere instanties verzamelen we gegevens die kunnen wijzen op woonfraude. 

Als het inderdaad gaat om woonfraude, kunnen er een paar dingen gebeuren:

 • Boetes. In de algemene voorwaarden van het huurcontract staan boetebepalingen opgenomen:
  • Een huurder die de regels overtreedt, kan een boete krijgen van € 25,- per dag dat de overtreding duurt;
  • Een huurder die zijn woning onderverhuurt of in gebruik geeft aan anderen, kan daarnaast een boete krijgen van vijf keer de maandhuur;
  • Een hoofdhuurder die zijn huis heeft onderverhuurd en daar geld voor heeft gekregen, moet alles wat hij daarmee verdient heeft aan de Alliantie betalen. Ook kan het onderverhuren van een woning leiden tot opzegging van de huurovereenkomst.
 • Gevolgen voor de huurder. Wie een woning wil huren bij een corporatie heeft een verhuurdersverklaring nodig. Daarin verklaart de vorige verhuurder hoe het woon- en betalingsgedrag van de huurder in de afgelopen twee jaar was. Ook eventuele woonfraude wordt vermeld in de verhuurdersverklaring. Dit kan ertoe leiden dat de nieuwe verhuurder geen huurcontract met de huurder wil aangaan, of extra voorwaarden stelt.
 • Gevolgen voor de onderhuurders. Mensen die in de woning van de hoofdhuurder zitten terwijl dit niet mag - onderhuurders, vrienden, of familie - moeten vertrekken. We kijken per situatie of we deze mensen tijd kunnen geven om een eigen woning te vinden.
Wat is woonfraude? Wat is woonfraude?

Als een woning ergens anders voor wordt gebruikt dan als woonplek voor de huurder, noemen we dat woonfraude. Lees meer in onze folder over woonfraude.

Onderhuur komt het meest vaak voor: de hoofdhuurder woont dan ergens anders en verhuurt zijn woning aan anderen. Dit is illegaal. Vaak betalen onderhuurders meer huur, zodat de hoofdhuurder winst maakt. Andere vormen van woonfraude zijn:

 • Het gebruiken van een huurwoning als opslagplaats of bedrijfsruimte;
 • Vertrek van een huurder zonder dat te melden bij de Alliantie, zodat de woning langdurig (langer dan zes maanden) leeg staat;
 • Het doorgeven van de huurwoning aan familie, vrienden of derden;
 • Het kraken van een huurwoning;
 • Misbruik van de huurwoning voor hennepteelt of prostitutie.

We vinden het belangrijk om onderhuur streng aan te pakken. Zo blijven onze woningen beschikbaar voor de huurders voor wie ze bedoeld zijn. 

Als je denkt dat er sprake is van woonfraude in een woning van ons, vinden we het belangrijk dat je dat meldt