Privacy

Hoe gebruikt de Alliantie mijn persoonsgegevens? Hoe gebruikt de Alliantie mijn persoonsgegevens?

De Alliantie gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Als huurder heb je altijd recht op inzage, rectificatie, verwijdering, beperking en bezwaar van de verwerking van je persoonsgegevens. Hoe je dit aanvraagt, staat in het privacyreglement van de Alliantie.

Sommige gegevens kunnen we niet laten zien:

  • Werkaantekeningen en notities voor intern gebruik;
  • Persoonsgegevens van derden, bijvoorbeeld als een buurman een klacht indient over een huurder;
  • Persoonsgegevens die worden gebruikt voor het voorkomen, opsporen en vervolgen van strafbare feiten, en andere gevallen genoemd in de uitzonderingen van de AVG.

Heb je een vraag of opmerking over de manier waarop de Alliantie omgaat met persoonsgegevens, mail dan naar: privacy@de-alliantie.nl.

Wanneer je vindt dat je privacyrechten niet worden nageleefd, of de Alliantie voert de Algemene Verordening Gegevensbescherming niet correct uit, kan je een klacht indienen. De Alliantie reageert schriftelijk op de klacht.

Na een klachtenprocedure zijn er nog andere opties om bezwaar te maken:


Wisselt de Alliantie gegevens uit met anderen? Wisselt de Alliantie gegevens uit met anderen?

Wij gaan zorgvuldig om met persoonlijke gegevens, en houden ons aan de privacy-wetgeving. 

Alleen in uitzonderlijke gevallen wisselen we gegevens uit met andere instanties. Bijvoorbeeld als je een betalingsachterstand hebt en we kunnen je niet bereiken. We proberen altijd eerst een betaalafspraak te maken. Maar als dit niet lukt, geven wij je gegevens door aan de (schuld)hulpverlening en/of de gemeente: naam, adres, contactgegevens en betaalgegevens. Samen met de hulpverlening willen we beslaglegging of een huisuitzetting voorkomen. 

Wij informeren je altijd over het uitwisselen van gegevens in onze correspondentie over een betaalachterstand. Je kan schriftelijk bezwaar maken tegen het uitwisselen van gegevens. Maar let op: als we hierdoor geen betaalafspraken met je kunnen maken, of je mist betalingen, volgt beslaglegging of huisuitzetting.