Huurcontract overnemen

Kan ik de huurovereenkomst overnemen van een overleden huurder? Kan ik de huurovereenkomst overnemen van een overleden huurder?

Je kan niet zomaar de huurovereenkomst overnemen van een woning, ook al woonde je daar samen met de hoofdhuurder. Het kan alleen als degene bij wie je inwoonde je wettelijke partner was. Als je partner is overleden en je stond niet op het huurcontract, vragen we je om het volgende naar ons toe te sturen via het contactformulier:

  • Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie waaruit blijkt dat je tenminste 2 jaar samen met de huurder op dit adres staat ingeschreven;
  • Bewijzen waaruit blijkt dat je een gemeenschappelijke huishouding had, zoals een gezamenlijke bankrekening, verzekering, verdeling vaste lasten.

Als je geen wettelijke relatie had (getrouwd of partnerschap), kan je soms toch blijven wonen. Je moet dan aantonen dat je een serieuze relatie had met de overleden huurder. Neem hiervoor binnen 3 maanden na het overlijden van de huurder contact met ons op via het contactformulier.

Kan een kind in de woning blijven na overlijden ouders? Kan een kind in de woning blijven na overlijden ouders?

Als bij het overlijden van een ouder een kind achterblijft, kijken we naar de specifieke situatie en letten op de volgende punten:

  • Hoeveel kinderen blijven achter in de woning?
  • Zijn zij volwassen of minderjarig?
  • Heeft het volwassen kind zelf al actief gezocht naar woonruimte: heeft hij/zij zich ingeschreven bij WoningNet of op een andere manier nagedacht over een woning?
  • Wat is het inkomen?
  • Heeft het kind onafgebroken bij de ouder gewoond?

We kijken wat het beste is om te doen per situatie. Dit kan betekenen dat het kind dat achterblijft nog een aantal maanden in de woning mag blijven en zelf op zoek gaat naar een andere woning. Het kan ook betekenen dat wij een andere woning toewijzen omdat de woning bijvoorbeeld veel te groot of te duur is. In sommige gevallen wordt het achterblijvende kind de nieuwe huurder.

Neem voor meer informatie contact met ons op via het contactformulier.

Kan ik de woning van een familielid overnemen? Kan ik de woning van een familielid overnemen?

Het is niet mogelijk om de woning van een familielid over te nemen als deze verhuist. Wij wijzen sociale huurwoningen toe aan kandidaten die staan ingeschreven bij WoningNet. Op basis van inschrijfduur en voorwaarden komen ze in aanmerking voor een woning. Zo krijgt elke woningzoekende een eerlijke kans. Het zou oneerlijk zijn als familieleden van iemand die verhuist deze procedure kunnen overslaan.


Kan ik de huurovereenkomst van mijn overleden ouder overnemen? Kan ik de huurovereenkomst van mijn overleden ouder overnemen?

Je kan niet zomaar de huurovereenkomst overnemen van een overleden ouder. In uitzonderlijke situaties is het toegestaan, als je kan laten zien dat je:

  • Aan één stuk door bij je ouder(s) hebt ingewoond; 
  • Een duurzame gemeenschappelijke relatie met je ouder(s) heeft gevoerd. Bijvoorbeeld dat je samen kosten hebt gedeeld. 

Je kan binnen 3 maanden na het overlijden van je ouder(s) huurovername bij ons aanvragen via het contactformulier.

Voor (minderjarige) kinderen die achterblijven na het overlijden van ouder(s) kijken we per situatie wat haalbaar en gewenst is.