Stookkosten 

Sommige woningen hebben geen eigen cv-ketel of gasmeter in de meterkast. In die gebouwen worden de woningen verwarmd door een gezamenlijke ketel, een warmtenet of stadsverwarming (blokverwarming). Alle bewoners van deze woongebouwen betalen hiervoor iedere maand een bedrag vooruit. Dit noemen we het voorschot stookkosten.

Wat valt er onder stookkosten?

Stookkosten zijn de kosten voor energie, vaste kosten en het onderhoud van de verwarmingsinstallatie. De energie kan bijvoorbeeld gas of elektriciteit zij. De vaste kosten bestaan uit vastrecht en transportkosten. En onderhoudskosten zijn bijvoorbeeld het schoonmaken van de cv-ketel en het vervangen van onderdelen.

Afrekening stookkosten

Voor de stookkosten ontvang je een aparte afrekening. Bij woongebouwen met een eigen meter per woning zijn de stookkosten per bewoner verschillend. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met hoeveel mensen er wonen en hoe lang je doucht. Iedere bewoner betaalt een eigen voorschot voor verwarming. 

Wat is blokverwarming?

Blokverwarming komt vooral voor in flats, woongroepen en studentenhuizen. Bij blokverwarming worden meerdere huizen verwarmd door 1 ketel. Als je hierop bent aangesloten, heb je geen eigen aansluiting en energiecontract. 

Subsidieregeling stookkosten

De overheid wil huishoudens met blokverwarming hetzelfde voordeel geven als huishoudens met een eigen aansluiting. Als verhuurder ontvingen wij in 2023 een subsidie van de overheid. Heb je blokverwarming? Dan verrekenen wij deze subsidie dit jaar bij de afrekening servicekosten.

Subsidie blokverwarming 

Voor woningen die worden verwarmd een gezamenlijke cv-ketel, heeft de overheid een subsidieregeling gemaakt. De overheid gaat een subsidie betalen aan de verhuurder. Het bedrag dat wij krijgen, halen we af van de totale warmtekosten. We verrekenen die tegemoetkoming met de afrekening van 2023. Zo worden de totale kosten van de eindafrekening lager. Je ontvangt de afrekening van de warmtekosten in mei 2024. 

Voor wie is deze regeling?

De regeling is voor huurders met blokverwarming. Maar geldt ook voor huurders met stadswarmte die wordt doorbelast in de servicekosten en huurders met een collectieve aansluiting voor elektra in de woning. De regeling geldt alleen voor gebruik van warmte en/of elektra (en soms warm tapwater) in de woning. En niet voor algemene ruimten of een gemeenschappelijke woonkamer.

Servicekosten

Stookkosten en servicekosten zijn niet hetzelfde. Lees meer over servicekosten.