Huizer-maatjes Huizen

Aan de Trekkerweg 1 in Huizen worden 18 appartementen gebouwd in de sociale huur.

Nieuwbouw 18 appartementen in de sociale huur en 3 zorgruimten

Aan de Trekkerweg 1 in Huizen worden 18 appartementen gebouwd in de sociale huur. Het gemiddeld woonoppervlak van deze appartementen bedraagt ca. 50 m2. Alle appartementen zijn tweekamer appartementen en beschikken over een woonkamer met open keuken, een slaapkamer en een doucheruimte met toilet. De aanvangshuurprijs bedraagt € 633,- per maand (exclusief subsidiabele servicekosten, prijspeil 1 januari 2021). De appartementen zijn bestemd voor de doelgroep cliënten van de Stichting Woongroep Huizer-maatjes.

Stichting Woongroep Huizer-maatjes is geïnitieerd door ouders van jong volwassenen met een beperking. Deze beperking van cliënten kan gelegen zijn in bijvoorbeeld een visuele- of audiovisuele handicap en of een verstandelijke beperking. De cliënten gaan zelfstandig wonen in een beschermde omgeving. De ouders hebben zich reeds jaren geleden georganiseerd tot een ouderinitiatief en hebben zich tot de Gemeente Huizen gewend voor een locatie. De Gemeente Huizen heeft voor dit initiatief een locatie beschikbaar gesteld. Vervolgens heeft de Stichting contact opgenomen met de Alliantie met het verzoek om eigenaar/verhuurder te worden van het vastgoed. De Alliantie Gooi en Vechtstreek voorziet met deze ontwikkeling in een gewenste uitbreiding van de woningvoorraad in Huizen en de huisvesting van een bijzondere doelgroep. Dit project levert een belangrijke maatschappelijke bijdrage met de huisvesting van een kwetsbare doelgroep en differentiatie in deze wijk in Huizen. Meer informatie over de ‘Huizer-maatjes’ en dit project is te vinden op de website: https://huizer-maatjes.nl/ 

Woningkwaliteit

De appartementen hebben een efficiënte plattegrond en zijn zeer toegankelijk. De voordeur is gelegen aan een inpandige gang in het gebouw. De appartementen delen gezamenlijk 2 gemeenschappelijke woonkamers en een gemeenschappelijke tuin. Voor het stallen van fietsen is een gemeenschappelijke fietsenstalling aanwezig. De woningen zijn ‘gasloos’ en zijn, voor verwarming en warm tapwater, aangesloten op een collectieve warmtepomp. De lucht wordt mechanische afgezogen. De appartementen zijn voorzien van een aansluiting voor elektrisch koken. In de meterkast van ieder appartement is zowel een COAX als een glasvezel-aansluiting aangelegd. Ieder appartement wordt voorzien van 5 zonnepanelen die worden aangesloten op de individuele meterkasten.

Het gebouw is voorzien van een lift waardoor ook de verdiepingen en de daarop gelegen appartementen eenvoudig voor minder mobiele bewoners en bezoekers zijn te bereiken.

De tekeningen van de appartementen (woningplattegronden) en het woongebouw zijn te vinden achter tabblad ‘Tekeningen’.

Het uitrustingsniveau van de woningen (wat zit in de woningen) staat beschreven in de Afwerkstaat Appartementen Huizer-maatjes achter tabblad ’Kwaliteit’.

Kwaliteit

volgt!

Planning

Uitgaande van de huidige planning worden de woningen (onder voorbehoud) opgeleverd in de maanden juni/juli 2021.

Woningtoewijzing

De appartementen worden verhuurd aan cliënten van de Stichting Woongroep Huizer-maatjes die hiervoor een individuele Huurovereenkomst sluiten met de Alliantie.

De 3 zorgruimten worden door de Alliantie verhuurd aan Stichting Woongroep Huizer-maatjes.