De Alliantie heeft het voornemen om op termijn nieuwbouw te realiseren in de buurt Van Ghentstraat en omgeving in Amersfoort. We spannen ons in, om samen met de bewoners en omwonenden, te komen tot een nieuwe buurt waar het prettig is om te wonen. In deze buurt is ook plek voor de huidige bewoners, als zij willen terugkeren naar een nieuwe woning.

De Alliantie is volop bezig om haar woningen voor de toekomst klaar te maken. Dat betekent dat we of woningen renoveren, of woningen willen vervangen door nieuwe woningen. De afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de woningen en de mogelijkheden om de woonsituatie te verbeteren in de Van Ghentstraat, de Van Nesstraat en de Van Galenstraat 6 t/m 22 even nummers. Zo zijn onder andere de bestaande situatie, de technische staat van de woningen, de omgeving en de verschillende soorten woningen onderzocht. De uitkomst van die onderzoeken is dat we het voornemen hebben deze woningen in de toekomst te vervangen door nieuwe, betaalbare, duurzame woningen.

We weten dat veel van onze bewoners al geruime tijd wachten op duidelijkheid over de toekomst van hun woning en buurt. Daarom willen we onze bewoners hierover graag helderheid geven. Het bouwen van nieuwe woningen zal naar verwachting over enkele jaren starten. In de tussentijd maken we een nieuw plan voor de buurt. Hierin willen we de wensen en ideeën van onze bewoners zoveel als mogelijk meenemen. Graag gaan we hierover met hen in gesprek. Vanzelfsprekend betrekken we ook de omwonenden in dit proces.

We beseffen heel goed dat deze boodschap veel voor onze bewoners betekent. Wij willen hierover graag het gesprek met hen voeren. Dat kan op verschillende manieren. Bewoners konden op donderdag 23 juni aanwezig zijn bij een inloopbijeenkomst. Hier waren medewerkers van de Alliantie en de gemeente aanwezig om vragen persoonlijk te beantwoorden. Bewoners die niet bij de inloopbijeenkomst konden zijn of de voorkeur geven aan een persoonlijk gesprek, worden thuis door Alliantie-medewerkers bezocht of op kantoor bij de Alliantie uitgenodigd. En bewoners die wel bij de inloopbijeenkomst zijn geweest en een aanvullend gesprek willen, worden vanzelfsprekend ook persoonlijk bezocht of uitgenodigd op kantoor. De Alliantie vindt het van groot belang dat de bewoners en de omwonenden van de buurt worden gehoord. De toekomst maken we samen.