Werken bij de Alliantie

Onze vacatures

 • GEBIEDSCOORDINATOR (32 UUR) IN ALMERE EN AMSTERDAM

  Heb jij het vermogen om anderen in hun kracht te zetten en de creativiteit om samen met bewoners van onze wooncomplexen oplossingen te realiseren die de leefbaarheid en woonkwaliteit in en om onze wooncomplexen vergroten? Kom dan voor 11 maanden onze gebiedsteams in Amsterdam Zuidoost en Almere Stad Oost versterken. GEBIEDSCOORDINATOR (32 UUR) IN ALMERE EN AMSTERDAM Tijdelijke vacature voor elf maanden Wat doe je precies? Als gebiedscoördinator voer je regie op de woonkwaliteit in brede zin. Daarvoor: • Ben je trekker van een gebiedsteam, waaraan je functionele aansturing geeft met als rechterhand de beheerder wonen. • Beheer je een netwerk van verschillende instanties in de wijk. • Treedt je op als vertegenwoordiger van de Alliantie in de beheerders- en eigenaarsrol van Verenigingen van Eigenaren. • Ben je aanspreekpunt voor groepen bewoners, Verenigingen van Eigenaren en bewonerscommissies voor vragen over beheer van de wooncomplexen. • Maak je gebieds- of complexplannen voor het eigen werkgebied en werkt deze uit op activiteitenniveau en betrekt waar mogelijk groepen bewoners en andere belanghouders bij de planvorming en de uitvoering. • Signaleer je ontwikkelingen in leefbaarheid en veiligheid en initieer en realiseer je maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid en het voorkomen van problemen. • Draag je zorg voor optimale kwaliteits(verbetering) van de dienstverlening en beheer je het leefbaarheidsbudget in het gebied. • Geef je advies aan andere afdelingen als activiteiten van die afdelingen van invloed zijn op de leefbaarheid in het werkgebied en adviseer je over mogelijkheden waarop bewoners actief kunnen participeren.

  Lees meer
 • Opzichter (36 uur per week)

  Je voert inspecties uit en doet opnames voor niet-standaard en complexe mutatiewerkzaamheden conform de afspraken met de ketenpartners. Je voert inspecties uit bij complexe reparatieverzoeken. Je voert inspecties uit bij huurcommissie zaken en op verzoek van de coördinatoren t.b.v. de klachten commissie. Je verstrekt opdrachten en bewaakt het budget voor mutatiewerkzaamheden, woningaanpassingen, reparatieonderhoud. Je begeleidt alle asbesttrajecten binnen mutatie- en reparatieonderhoud. Je houdt toezicht op de kwaliteit van het uitgevoerde mutatieonderhoud, woningaanpassingen, reparatieonderhoud door marktpartijen door middel van het bewaken van de planning en controle van de oplevering. Je adviseert, stemt af met en koppelt terug aan het regiobedrijf over je werkzaamheden. Je participeert in gebiedsteams met het leveren van technische expertise en coördineert het technische deel als onderdeel van complexe en meervoudige klantvragen. Je signaleert trendmatige bouwkundige problemen en achterstallig onderhoud en rapporteert hierover. Je doet audits t.b.v. de klant tevredenheid en de kwaliteit van het geleverde werk. Je bent gedelegeerd budget verantwoordelijk, verantwoordelijk voor de kwaliteit, en je levert jaarlijks een adviserende en analytische input op de PIOn compact cyclus.

  Lees meer
 • Technisch coördinator/opzichter binnendienst (36 uur per week)

  De Servicedienst Bij de Servicedienst voeren wij het dagelijks onderhoud uit bij de huurders. Met onze eigen dienst en partners voeren wij alle reparatieopdrachten uit. Bij de servicedienst is het interventieteam werkzaam. Daar werken planners die verantwoordelijk zijn voor de planning van PIOn (Preventief Inspectie Onderhoud) en voor de dagelijkse planning van de eigen vaklieden. Ook werken hier technisch coördinatoren/opzichters binnendienst die complexe reparaties afhandelen en uitzetten bij de externe leveranciers die de Klantenservice niet kan inplannen. De functie van technisch coördinator/opzichter binnendienst Je staat de huurders telefonisch te woord en helpt deze met de reparatieverzoeken die de klantenservice niet kan inplannen. Je plant inspecties voor de opzichter en geeft opdracht-reparaties voor externe partijen waarbij je de klant niet uit het oog verliest Je voert regie over het offerteproces. Je controleert of de offerte conform opdrachtverstrekking is. Je signaleert en rapporteert over trendmatige bouwkundige problemen. Je doet voorstellen voor verbetering in processen en voert die soms ook uit.

  Lees meer